Het CBS maakte vandaag bekend dat er in het derde kwartaal van 2009 20.000 ZZP’ers minder werden geteld dan een jaar geleden. Volgens cijfers van het CBS waren in het derde kwartaal ca 630.000 zelfstandigen zonder personeel. Op zich is een dergelijke daling niet echt verontrustend als je dat vergelijkt met de stijging van werklozen., weet zzp boekhouder

Maar het betekent wel een kentering. De afgelopen jaren groeide het aantal ZZP’ers explosief, mede door de steeds stijgende vraag naar flexibel inzetbare vakmensen. Dat er nu een daling zich aftekent zal geen verrassing zijn in economisch moeilijke tijden. Met name in de utiliteit- en nieuwbouwsector is de vraag naar vakmensen minder. Hierdoor raken mensen in problemen want een zelfstandige valt vrijwel buiten iedere regeling die de overheid voorstelt om de economie te redden.

Voor zelfstandigen is geen vangnet, voor werkloosheid kan men zich niet verzekeren en voor het verkrijgen van een BBZ uitkering is soms een ware veldslag nodig omdat de overheid vaak niet op de hoogte is met kleine zelfstandigen. Inmiddels stijgt de belangstelling van de politiek wel voor de problematiek van de ZZP’ers maar dat levert soms lachwekkende voorstellen op. Zo presenteerde de SP onlangs nog het idee om een werkloosheidverzekering voor zelfstandigen in het leven te roepen. Pure onzin en technisch onmogelijk.

Ook de pers stort zich massaal op “die arme ZZP’ers”. Groot uitgemeten zaken komen aan de orde. Zo zouden ZZP’ers zich massaal melden bij de Voedselbank en grote koppen in respectabele kranten melden “20.000 ZZP”ERS MINDER”. De Volkskrant doet daar nog een schepje boven op en meldt: “ZZP’ERS OP HANGENDE POOTJES TERUG”. Alsof er een Tsunami over zelfstandig Nederland walst.

Belangenorganisatie ZZP Nederland met 10.000 zelfstandigen is van mening dat dit een vertekend beeld geeft. Een aantal van 20.000 op een totaal van 650.000 is een percentage van 3%. In vergelijking met de werkloosheidcijfers is dat een meevaller. 40.000 mensen maken gebruik van de deeltijd WW, meer dan 400.000 anderen zijn ook werkloos. Ten opzichte van 2008 is dat een stijging van minstens 150.000 mensen. Ook het aantal bedrijven dat failliet gaat is aanzienlijk verhoogd (2009 – 11.000). Zo slecht doen de ZZP’ers het dus niet in Nederland.

Natuurlijk zijn er zelfstandigen die het moeilijk hebben, die zonder opdrachten zitten en dus ook zonder inkomen. Ook staan de inkomsten onder druk. ZZP Nederland pleit al langer voor versoepeling bij het toekennen van een BBZ uitkering, een minder strakke toepassing van het urencriterium voor belastingaftrek. Maar diverse zelfstandigen, met name in de consultancy, interim management, zorg, ict en vele andere takken gaat het goed en die hoor je ook niet klagen. Maar dat lees je niet in de pers want goed nieuws is geen nieuws…

Pin It on Pinterest