Als zzp’ er en particulier kunt u m.i.v. 1 maart 2018 weer aangifte doen voor de Inkomstenbelasting 2017.

ZZP-boekhouder geeft u als zzp’ er met tips waar u op moet letten en wat u dient te verzamelen.

Verdeel aftrekposten zo gunstig mogelijk

Bent u het gehele boekjaar 2017 fiscaal partner dan kunt u bepaalde gemeenschappelijke inkomensbestanddelen verdelen. Dit geldt zowel voor inkomensbestanddelen van box 1 als box 3.

Bent u slechts een deel van het jaar fiscaal partner, dan kunt u ervoor kiezen om toch het hele jaar als elkaars fiscale partner aangemerkt te worden. Hierdoor kunt u alsnog zo fiscaaal gunstig mogelijk verdelen.

Wat kunt u bv onderling verdelen

 

Die inkomstenbestanddelen zijn:

 • de belastbare inkomsten uit eigen woning
 • het inkomen uit aanmerkelijk belang voor vermindering met de persoonsgebonden aftrek
 • de persoonsgebonden aftrek
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • aftrek i.v.m. geen of een kleine eigenwoningschuld

 

6 tips voor aangifte Inkomstenbelasting 2017

 

Bitcoins aangeven in Box-3

Heeft u bitcoins of andere cryptovaluta. Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, vertegenwoordigen een bepaalde waarde. U moet de waarde in het economische verkeer per 1-1-2017 aangeven.

Inkomsten uit overig werk

Bent u geen zzp’ er maar heeft u op freelancebasis een factuur verstuurd en geld ontvangen dan vlt dit onder inkomsten uit overig werk.

Inkomsten  persoonsgebonden budget (PGB)

Verleent u zorg en/of begeleiding aan bijvoorbeeld een familielid, dan kan het zijn dat hiervoor een vergoeding ontvangt uit een persoonsgebonden budget. Wanneer over deze inkomsten geen loonheffing is ingehouden, geef je dit aan bij deze rubriek. Het verschil tussen de ontvangen vergoeding en de gemaakte kosten wordt belast bij degene die de vergoeding heeft ontvangen. De gemaakte kosten moeten op jou drukken en in causaal verband staan met de werkzaamheden.

 

De krantenbezorger

Bezorgt uw zoon/dochter of uzelf kranten dan vallen deze inkomsten ook onder inkomen uit overig werk.

Geneesmiddel onderzoek

U verdient een centje bij door deel te nemen aan testen in een ziekenhuis of een Geneesmiddel onderzoek. Dat geld is snel verdient, maar het zijn en blijven wel bruto bedragen.

U moet dit aangeven bij inkomen uit overig werk.

Financieringskosten aankoop eigen woning

U koopt een nieuwe eigen woning of u verkoop uw woning dan zijn er kosten die wel en kosten die niet aftrekbaar zijn.

 

 

Video Thumbnail

 

enkele voorbeelden.

 • bemiddelingskosten i.v.m verkrijging van een hypotheek eigen woning, denk aan advies- en afsluitkosten
 • -notariskosten en kadastrale rechten + de BTW voor de hypotheekakte
 • -taxatiekosten (voor de aanvraag van een hypotheek)
 • -kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
 • -de royementskosten voor het doorhalen van de oude hypotheek*
 • -de boeterente bij het aflossen van de oude eigenwoningschuld*
 • Deze kosten zijn niet aftrekbaar als er sprake is van oversluiten.

 

Niet aftrekbare kosten

 • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie)
 • de betaalde overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • de bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst
 • de kosten van onderhoud en verbouwing

 

Ambtshalve aanslag ontvangen wat betekenen de codes?

Krijgt u een aanslag van de Belastingdienst dan staan daar codes op. De H.86 betekent in vakjargon de definitieve aanslag Inkomstenbelasting over 2018.
De H.80 is de eerste voorlopige aanslag.

De codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting
B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

Inkomstenbelasting
H – Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

Zorgverzekeringswet
W – Zorgverzekeringswet

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

U ziet eerst uw BSN (burgerservicenummer) en dan de letter van de belasting,

BTW
De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:
Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):
188733483.H.86 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018
188733483. 8070 – Omzetbelasting juli 2018

 

Pin It on Pinterest