Met Prinsjesdag komen er enkele veranderingen die betrekking hebben op de zzp’er. ZZP-boekhouder zet de voorlopige voorstellen op een rij.

  • Daling tarief vennootschapsbelasting (Vpb)

Het hoge Vpb-tarief daalt volgend jaar van 19% naar 16,5%.

  • Daling Inkomstenbelasting box 1

Het tarief van de eerste schijf van de Inkomstenbelasting in box 1 stijgt van 36,65% naar 37,05%. Maar het tarief van schijf 2 en 3 daalt wel van 38,1% naar 37,8%. Het hoogste tarief van de vierde schijf daalt van 51,75% naar 50,5%.

  • Verhoging heffingskorting

Om de koopkracht van met name de middeninkomens te verbeteren zullen de heffingskortingen worden verhoogd. Nadeel voor de zzp’er is dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. Nu nog maar met € 228 euro, maar op termijn wordt de maximale aftrek 5 mille.

 

6 Voorstellen wijzigingen Prinsjesdag

 

  • Maximale voordeel Aftrekpost eigen woning 46%

De aftrek van hypotheekrente daalt in 2020 verder naar maximaal 46%.  Zit je in de hoogste inkomstenbelastingschijf, dan trek je de rente tegen een 3 % lager tarief af, 46 % in plaats van 49 %.

 

Video ThumbnailMet Prinsjesdag komen er enkele veranderingen die betrekking hebben op de zzp’er. ZZP-boekhouder zet de voorlopige voorstellen op een rij. Daling tarief vennootschapsbelasting (Vpb) Het hoge Vpb-tarief daalt volgend jaar van 19% naar 16,5%. Daling Inkomstenbelasting box 1 Het tarief van de eerste sc

 

  • Daling eigenwoningforfait

Tegenover de beperking van het aftrektarief staat een lager eigenwoningforfait. In 2020 wordt dit waarschijnlijk vastgesteld op 0,6 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 (in 2019 is dit 0,65 %). Door de waardestijging van woningen zal dit echter voor de meeste woningen per saldo geen lagere bijtelling in box 1 opleveren. Elk voordeel heeft zijn nadeel.

  • Bijtelling elektrische auto omhoog

De bijtelling voor de elektrische auto stijgt naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde, over het meerdere bedraagt de bijtelling volgend jaar 22%. De jaren erna wordt de bijtelling zelfs nog hoger.

Let op, Dit zijn nog geen definitieve aanpassingen. Een paar voorstellen moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer, kan dit definitief zijn.

Pin It on Pinterest