Accountantsverklaring

Wanneer heeft u een accountantsverklaring voor uw B.V. nodig?

U heeft alleen de handtekening van een accountant nodig als de B.V. of N.V. aan twee van de drie volgende criteria voldoet:

  • Het balanstotaal is groter dan 3,65 miljoen euro
  • De netto omzet is hoger dan 7,3 miljoen euro
  • Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50
Accountantsverklaring

Slechts onder bepaalde omstandigheden heeft u als ZZP’er een accountantsverklaring nodig

Indien niet aan twee van de drie criteria is voldaan, hoeft de B.V. of N.V. geen accountantsverklaring toe te voegen aan de jaarstukken.

 

Prijzen Contact Referenties

 

Wel handtekening

Heb je wel een verklaring nodig dan stelt je accountant de verklaring op. Naar aanleiding van zijn onderzoek naar de financiële informatie afkomstig van de controleplichtige onderneming.

Het onderzoek kan vier soorten accountantsverklaringen opleveren, te weten:

  • Goedkeurende
  • Afkeurende  (wezenlijke bedenking)
  • Oordeelonthouding (als er wezenlijke onzekerheden zijn)
  • Verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid)
Accountantsverklaring

Alleen in bepaalde gevallen heeft u de handtekening van een accountant nodig.

 

Pin It on Pinterest