Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem

Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem.U bent goed in uw vak, werkt hard en heeft geen zin om in uw vrije tijd de gehele administratie te verwerken. Die tijd gebruikt u liever voor ontspanning. U heeft groot gelijk. U kunt van ons dienstverlening verwachten waar u op kunt bouwen, want afspraak is afspraak. Om u de zorgen van de boekhouding uit handen te nemen zijn wij er, Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem. Wij zijn

 • professioneel,
 • deskundig
 • laagdrempelig

Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem ervaring

 

 

 

Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem

Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem is een allround specialist op financieel en ZZP-gebied die de administratie wél leuk vindt. En er bovendien met 20 jaar ervaring ook nog eens hartstikke goed in is.

Wat wij doen.

 • Wij maken van te voren een begroting van wat het u gaat kosten en wijken daar niet van af
 • Boekhouder Haarlem is zijn accuraat, flexibel, denken mee -pro actief-
 • Wij komen ons afspraken na een zijn nauwkeurig en zijn zeven dagen per week open, ook na 17.00 uur. Wij zijn flexibel en geven deskundig advies tegen een betaalbare prijs.
 • Persoonlijk contact
 • De ZZP’ er staat bij ons centraal. Wij zijn betrokken bij u zowel privé als zakelijk en geven pro-actief.
 • Laagdrempelig- Onze deur staat altijd voor u open en onze gsm bijna altijd aan. En anders wordt u binnen het uur teruggebeld. We zijn informeel en praten in begrijpelijke taal voor de zzp’ er.
 • Halen onze deadlines desnoods werken we zaterdag en zondag door
 • Wij zijn transparant

 

Administratiekantoor-Haarlem bespaart u als ZZP’er

 • frustratie,
 • tijd
 • (waarschijnlijk) belasting.

Overstappen van boekhouder of accountant komt in 2016 vrij veel voor. De ZZP’ er kijkt verder en is op zoek naar een betrouwbaar en betaalbaar en modern kantoor. In 2016 is de zzp’ er én de boekhouding zodanig metzij tijd meegegaan – contact via de website, email, social media, Skype, uitwisseling via mail- dat overstappen vaker voorkomt.

U kunt gratis overstappen. Wij regelen de afhandeling en overgang van uw oude boekhouder. met uw toestemming vragen wij uw fiscale info en administratie op, lezen ons in en starten van daaruit.

 

 

Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem

Voor de vaste prijs van slechts 80 euro per maand worden u als ZZP’er de sores uit handen genomen.

 

:

 • neemt u alle zorgen van het voeren van een administratie uit handen, (u kunt zich richten op datgene waar u goed in bent ‘Ondernemen in uw vakgebied’.)
 • is zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar (ook na 17.00 uur en in het weekend) .
 • heeft 20 jaar ervaring op administratie gebied.
 • geeft de ZZP’er de vrije keuze: betalen via de uurprijs, de maandprijs of de jaarprijs.
 • stuurt geen onverwachte facturen.
 • kijkt naar de mens achter de ZZP’er. Bij ons bent u geen nummer.
 • is het vaste aanspreekpunt voor al uw zaken.
 • treedt op als uw contactpersoon naar de Belastingdienst en evt. de deurwaarder
 • kan uitstel aanvragen voor het indienen van uw Inkomstenbelasting.
 • biedt u gratis online boekhouden
 • afspraak is afspraak

 

Video Thumbnail

 

 

Wij stellen jaarlijks de balans per 31 december op en maken de winst- en verliesrekening.Een jaarrekening maken wij niet omdat die niet wettelijk verplicht is voor de ZZP’ er en wij u niet onnodig op kosten willen jagen.

Balans geeft een overzicht weer van de bezittingen aan de ene kant -activa- en de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf per 31 december aan de andere kant -passiva-

De winst-verlies rekening, of resultatenrekening, biedt een overzicht van de omzet excl BTW en kosten excl. BTW per jaar. Aan het einde van de streep staat de nettowinst.

Heeft u tussentijdse cijfers nodig voor de bank of voor een lening, dan leveren wij u die gratis aan. Dit zijn dan wel de uitdraai van de balans en winst en verliesrekening. Wij kunnen deze cijfers per kwartaal voor u opstellen.

Wilt u een begroting voor een volgend jaar dan zit dat niet in de jaarprijs en hiervoor dient u 480 euro excl BTW te betalen.

Voor deze aangifte dienen wij een aantal handelingen ter verrichten

 • U op de hoogte brengen dat kwartaal aangifte klaar staat
 • Verwerken van de zzp-administratie
 • Controle ingevoerde gegevens
 • Opstellen aangifte
 • Bellen met u over de aangifte en vraagposten
 • Versturen aangifte na uw akkoord
 • Einde jaar beoordeling privé-gebruik eten/auto, telefoon etc.
 • Check of de KO regeling van toepassing is.
 • Controle toegekende aangiften
 • En evt ook de suppletie-aangifte indienen

Voor uw boekhouding en aangifte IB hebben wij van u een kopie van een geldig paspoort nodig en als wij de aangifte van uw partner verzorgen ook een kopie paspoort van hem/haar. Bij nieuwe klanten kijken we ook naar oudere jaren. We vragen daarom ook om oude balans- en winst en verliesrekening en oude aangiften Inkomstenbelasting. Wij wikken en wegen vervolgens om te kijken of we nog te veel betaalde belasting terug kunnen krijgen, meestal is dit via middeling van inkomens.

Wat heeft Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem nog meer nodig:

Box 1

 • Jaaropgave van 2019 van uw werkgever of uitkeringsinstantie
 • Eigen woning:
 • en de WOZ waarde per 1 januari 2019
 • hypotheekschuld per 31 december 2019 en ook de door u betaalde hypotheekrente
 • Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie / lijfrenten / bijdragen premiewoningen)
 • Betaalde premies voor lijfrente/ nabestaandenlijfrente / overbruggingslijfrente
 • Tevens uitgaven voor giften / kerkbijdragen
 • uitgaven voor kinderopvang (rekeningen bijvoegen met opgaven dagdelen en evt. bijdrage werkgever)
 • betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen levensonderhoud minderjarige kinderen
 • uitgaven voor ziektekosten / en of ook studiekosten
 • geboortedata minderjarige thuiswonende kinderen
 • betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2019

 

Box 3

 • Bezittingen van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2019:
 • bank- / giro- / spaartegoed
 • aandelen / obligaties (jaaropgave bank)
 • cash geld
 • overige onroerende zaken ( niet eigen woning)
 • spaarloon / premiespaarregeling/ winstdelingsregeling
 • maatschappelijke beleggingen (groene belegging / Tante agaathbelegging)
 • Schulden van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2019:
 • persoonlijke lening / doorlopende krediet
 • evt nog de schuld studiefinancieringschulden hypotheek overige onroerende zaken

 

Administratiekantoor-boekhouder-Haarlem

 

 

U kunt bij administratiekantoor Haarlem de boekhouding ook online aanleveren. Let wel, op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden én te bewaren.

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen geeft aan dat u verplicht bent boeken en bescheiden te bewaren, die van belang zijn voor de heffing van omzet- en inkomstenbelasting.

Als ZZP’ er moet u wettelijk gezien de zzp-administratie zeven jaar bewaren. I.v.m. de aftrek van voorbelasting BTW voor onroerende zaken, moet u de gegevens van onroerende zaken tien jaar bewaren. Wij adviseren u ook bonnen van aanschaf van inventaris duurder dan 450 euro excl BTW tien jaar te bewaren.

PrijzenContactReferenties

 

 

Wilt u een eerlijke prijs betalen voor uw boekhouding. Vindt u de tarieven van de accountants te hoog, vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan.

Neem contact op voor meer informatie

Administratiekantoor Haarlem-zzp

PrijzenContactReferenties

Pin It on Pinterest