Administratiekantoor eenmanszaak

Administratiekantoor eenmanszaak. Onder de ZZP’er is de eenmanszaak de meest gebruikte vorm van ondernemen. De eenmanszaak is makkelijk op te richten (KvK) en kent zeker voor de ZZP’er als starter vele fiscale voordelen.

Als u twijfelt of u wel ondernemer bent check dan deze checklist

De ZZP’er heeft recht op:

 • MKB-winstvrijstelling

En als de ZZP’er meer dan 1225 uur per jaar aan zijn onderneming werkt, dan heeft de ZZP’er ook recht op:

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek

De ZZP’er is wel hoofdelijk aansprakelijk met zijn gehele vermogen, ook met zijn privé vermogen (eigen woning, boot, tweede auto etc.) voor alle schulden van zijn bedrijf. U valt met de administratie van de eenmanszaak onder de Inkomstenbelasting.

Administratiekantoor eenmanszaak

Prijzen Contact Referenties

 

Wat heeft administratiekantoor eenmanszaak nodig om uw aangifte Inkomstenbelasting af te ronden

 • WOZ-waarde van uw eigen woning.
 • Bankoverzicht hypotheek met betaalde rente en de eindschuld per 1 januari en per 31 december.
 • Andere overzichten van leningen.
 • Totaal van uw spaartegoeden (aandelen, effecten ook) per 1 januari en per 31 december
 • Geheel van een familiaire lening en de betaalde rente.
 • Overzicht verzekeringen, kapitaalverzekeringen.
 • Pensioenovereenkomst.
Prijzen Contact Referenties

 

Video ThumbnailAdministratiekantoor eenmanszaak Administratiekantoor eenmanszaak. Onder de ZZP’er is de eenmanszaak de meest gebruikte vorm van ondernemen. De eenmanszaak is makkelijk op te richten (KvK) en kent zeker voor de ZZP’er als starter vele fiscale voordelen. Als u twijfelt of u wel ondernemer bent check

 

Administratie 7 jaar bewaren

Volgens het Burgerlijk Wetboek en van de belastingdienst moet u zzp-administratie/boekhouding bijhouden. Het is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen die bepaalt dat u de boeken en bescheiden moet bewaren, die van belang zijn voor de heffing van omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Wettelijk bent u verplicht deze administratie zeven jaar te bewaren. Investeert u in onroerend goed en zit daar BTW op en vraagt u die terug via voorbelasting dan dient u deze facturen etc. tien jaar te bewaren.

Prijzen Contact Referenties

 

Van eenmanszaak naar B.V.

U heeft een eenmanszaak en denkt erover om over te stappen naar de b.v.-vorm. Dat is niet altijd verstandig. Er zijn twee motieven om dit te doen, fiscaal voordeel, als uw nettowinst hoger is dan 150.000 euro dan kunt u eens met uw boekhouder gaan praten. Of u doet dit om risico aansprakelijkheid af te wenden.

 

Ruisende omzetting eenmanszaak naar B.V. (mét fiscale afrekening)

Hiervan is sprake als uw zaak aan de B.V. wordt overgedragen tegen de werkelijke waarde.  De eenmanszaak wordt gestaakt.  U moet fiscaal afrekenen over de  vrijvallende stille- en fiscale reserves, goodwill en eventueel opgebouwde fiscale oudedagsreserve. Let er ook op dat als u investeringsfatrek heeft gehad u nu moet desinvesteren.

Bedraagt de stakingswinst meer dan het bedrag van de stakingsaftrek en stakingslijfrente, dan is die winst met het normale Inkomstenbelasting-tarief.

Bij de B.V. brengt u de activa en passiva van de eenmanszaak in.

 

Geruisloze omzetting eenmanszaak naar B.V (zonder fiscale afrekening)

Dit is vaak het voordeligst als u een hoge stakingswinst heeft.  Dan kan de te betalen Inkomstenbelasting over de stakingswinst geheel uitgesteld worden.

Hiervan  is sprake als het hele bedrijf aan de B.V. wordt overgedragen tegen boekwaarde. U krijgt hier te maken met een fiscale en commerciële kant aan het verhaal.

Hier wordt voor fiscale doeleinden aangenomen dat de onderneming niet is gestaakt.

U hoeft daarom niet af te rekenen over de stille en fiscale reserves, goodwill en u hoeft niet te desinvesteren.

Uw fiscale oudedagsreserve daar dient u wel over af te rekenen. De  te betalen inkomstenbelasting kunt u over de vrijval fiscale oudedagsreserve vaak tegengaan  door toepassing van de stakingsaftrek en de stakingslijfrente.

Het andere punt is het commerciële deel.  Commercieel gezien vindt de overdracht wel tegen werkelijke waarde plaats. Nagenoeg de totale waarde van het bedrijf wordt omgezet in aandelenkapitaal.

Wij werken samen met een accountant die u in dit proces kan begeleiden.

Administratiekantoor eenmanszaak

Bel administratie eenmanszaak op 06-13936399, bekijk onze video of vul het formulier hieronder in en administratie eenmanszaak neemt contact met u op.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  Pin It on Pinterest