Wanneer een zzp’er uitgaven maakt voor de uitoefening van zijn onderneming, zijn deze in het algemeen allemaal aftrekbaar van de fiscale winst. Dit ongeacht of de zzp’er nu wel of niet aan het urencriterium voldoet. Het gaat dan om de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van zijn onderneming en de kosten die rechtstreeks op zijn onderneming betrekking hebben.

De hoogte van deze kosten wordt in principe niet getoetst door de Belastingdienst.

Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten

Soms gelden echter wel enige wettelijke beperkingen voor deze – in principe – ongelimiteerde aftrekmogelijkheden. Hieronder worden de belangrijkste beperkingen behandeld.te weten de kosten van:

  • werkruimte thuis;
  • voedsel, drank, genotmiddelen, representatie en congressen;
  • telefoonkosten;
  • de eigen auto.

 

Video ThumbnailWanneer een zzp'er uitgaven maakt voor de uitoefening van zijn onderneming, zijn deze in het algemeen allemaal aftrekbaar van de fiscale winst. Dit ongeacht of de zzp'er nu wel of niet aan het urencriterium voldoet. Het gaat dan om de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefenin

Pin It on Pinterest