Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet een streep door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2011 voor de groep nieuwe AOW’ers met partners jonger dan 55 jaar. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer, weet zzp boekhouder De maatregel stuitte zowel in de Tweede Kamer als in het land op veel verzet vanwege de korte termijn waarop deze van kracht zou moeten worden, namelijk op 1 januari 2011. Klijnsma: “Mede op verzoek van de Tweede Kamer heb ik gekeken of het mogelijk is de scherpe kanten van deze maatregel af te halen. Als je dat doet blijft er weinig over van het beoogde (bezuinigings)effect en moet je je afvragen of het verstandig is om aan deze ingreep vast te houden. Zeker ook gelet op de ingrijpende gevolgen die het in individuele gevallen kan hebben. Daarom heb ik besloten de vervroegde afschaffing niet door te laten gaan.”

Het financiële gat dat hierdoor ontstaat, wordt deels gedicht door de al aangekondigde algemene korting op de AOW-partnertoeslag te verhogen naar 8 procent. Overigens geldt deze korting op de AOW-partnertoeslag niet voor mensen met een huishoudinkomen van minder dan 20.000 euro. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW’ers. Het kabinet heeft dit in 1995 besloten vanwege de verdergaande individualisering en de emancipatie van vrouwen.

Pin It on Pinterest