Vrijwel elke ZZP’er doet aan Internetbankieren. De ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank willen geen rekeningafschriften meer gaan versturen, weet ZZP boekhouder.

ING heeft onlangs nog eens een miljoen klanten die gebruik maken van internetbankieren een brief gestuurd. Daarin staat dat de bank per 1 september geen rekeningafschriften meer verstuurt. ,,Wij hebben inmiddels twee miljoen klanten die papierloos bankieren”, zei een woordvoerder van ING vrijdag. ,,Wij verwachten dat deze groep nog groter wordt.”

ZZP boekhouder biedt de ZZP’er die zijn administratie digitaal wil aanleveren de kans om tijd en kosten te besparen door zijn digitale bankafschriften en facturen naar de ZZP boekhouder te mailen.

Voordeel voor de ZZP’er

Door digitale aanlevering wordt zijn administratie professioneel en voordelig geregeld en bespaart de ZZP’er veel tijd en geld en .. samen werken we ook nog aan een beter milieu. De ZZP’er krijgt alle overzichten (Omzetbelasting, balans en winst en verliesrekening en aangifte Inkomstenbelasting) digitaal aangeleverd.

Administratie digitaal aanleveren bij ZZP boekhouder

U stuurt uw facturen, bankafschriften en eventueel Excel-bestand naar ZZP boekhouder, die verwekt uw boekhouding. U betaalt een vast maandelijks bedrag en ZZP boekhouder verzorgt de aangiften Omzetbelasting en Inkomstenbelasting.

Daarnaast wordt de ZZP’er gratis op de hoogte gehouden van het nieuws in zijn ZZP-branche. U kunt zich aanmelden voor de dagelijkse nieuwsbrief en/of ZZP boekhouder volgen op Linkedin of Twitter.

Vast contactpersoon

Bij ZZP boekhouder heeft u te maken met een vast contactpersoon die alle zaken voor u afwikkelt. Hij helpt u bij het starten van de onderneming, inschrijving Kamer van Koophandel, aanmelden bij de Belastingdienst, inrichten van de administratie en geeft tips om Belasting te besparen. Per telefoon is ZZP boekhouder twaalf uur per dag bereikbaar, per mail 24/7;-)

Uw voordelen van digitaal aanleveren bij ZZP boekhouder:

De ZZP’er bespaart reistijd en gesprektijd met de boekhouder en kunt zich richten op het maken van meer omzet.

U weet vooraf hoeveel u op jaarbasis kwijt bent aan uw boekhouder.

U heeft een vast aanspreekpunt.

ZZP boekhouder is twaalf uur per dag telefonisch bereikbaar

De ZZP’er kan zich richten op zijn business

De ZZP’er krijgt dagelijks gratis ZZP-nieuws per mail, Linkedin of Twitter

U ontvangt een digitaal overzicht per kwartaal en houdt controle

De ZZP’er ontvangt per mail kopieën van de aangiften Omzetbelasting

U krijgt een kopie van de aangifte Inkomstenbelasting

ZZP-boekhouder zorgt voor een digitale opslag van uw documenten in zijn archief

U denkt aan het milieu.

U wordt klant bij ZZP boekhouder. Hoe verder?

U ontvangt de overeenkomst van opdracht en de Algemene voorwaarden per email. Als u die ondertekent dan is de overeenkomst gesloten. Daarna neemt ZZP boekhouder contact met u op om de aanlevering van uw administratie te bespreken.

Let op:

Alle ZZP’ers dienen hun originele inkoopfacturen, bankafschriften en verkoopfacturen te voor eventuele controles van De Belastingdienst. ZZP boekhouder overlegt met de fiscus om in de toekomst aan de papieren bewaarplicht te ontkomen. Bij een controle is de fiscus geïnteresseerd in:

kas administratie (ook klad aantekeningen) en kassa bonnen

ontvangen facturen en kopieen van verzonden facturen

bank- en giroafschriften

agenda

software en databestanden

Pin It on Pinterest