De mogelijkheden om makkelijker aangifte loonheffingen te doen voor directeuren-grootaandeelhouders gelden ook voor meewerkende echtgenoten en meewerkende kinderen die niet zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen, weet zzp boekhouder

Eerder was al bekendgemaakt dat besloten vennootschappen met alleen een of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) vanaf 2010 aangifte loonheffingen mogen doen over tijdvakken die nog niet zijn begonnen.

Zo kunnen deze bv’s in januari aangifte doen voor alle tijdvakken van 2010. Ook hoeven bv’s voor hun dga’s minder rubrieken in te vullen in hun aangifte.
­
Deze mogelijkheden gelden ook voor meewerkende echtgenoten en meewerkende kinderen van dga’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
­
Lees meer over het doen van aangifte loonheffingen doen in Vereenvoudiging aangifte loon voor dga’s zonder personeel.

Pin It on Pinterest