Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft bekend gemaakt dat ook de btw over speciale verkoopacties ter ondersteuning van de Nationale Hulpactie voor Haïti uiteindelijk ten goede komt aan de slachtoffers, weet zzp boekhouder U moet de Belastingdienst dan wel laten weten dat het gaat om belasting over zo’n actie. Het is wel belangrijk dat u dit voor Koninginnedag doet!

Heeft u onlangs een speciale verkoopactie gehouden ter ondersteuning van de slachtoffers in Haïti, dan moet u hierover wel gewoon btw afdragen. De Belastingdienst gaat de btw echter overmaken naar giro 555. U moet de Belastingdienst dan wel uiterlijk 29 april 2010 [email protected] een e-mail sturen onder vermelding van de volgende gegevens:

  • Uw btw-nummer.
  • Een omschrijving van de verkoopactie.
  • De omzet over de actie exclusief btw.
  • Het verschuldigde bedrag aan btw over deze omzet.
  • De datum dat u het bedrag heeft overgemaakt naar giro 555.

Loonheffingen in aparte e-mail
Uw onderneming mag werknemers ook de mogelijkheid geven om verlofuren te schenken aan de slachtoffers in Haïti. Voor de daarover afgedragen loonheffingen geldt dezelfde regeling: ook daarvoor stuurt u een aparte e-mail naar de Belastingdienst. Daarin vermeldt u de gedoneerde verlofdagen, uw loonheffingsnummer en het bedrag aan loonheffing. U kunt er ook voor kiezen om de loonbelasting en premie volksverzekering voor rekening van uw onderneming te laten. In dat geval past u een eindheffingstarief van 72,4% toe.

Pin It on Pinterest