De Belastingdienst beschouwt poker als een kansspel, weet zzp boekhouder. Als iemand hiermee prijzen wint, is hij of zij in veel gevallen kansspelbelasting verschuldigd. Om een juiste en controleerbare aangifte te kunnen doen, is het van belang dat de resultaten goed worden vastgelegd en bewaard. Uit een uitspraak van 2 juli 2010 is af te leiden dat de Rechtbank ‘s-Gravenhage van mening is dat het pokerspel meer een behendigheidsspel (met kansspelelementen) is dan een kansspel (met behendigheidselementen). Deze uitspraak wijkt af van een eerder arrest van de Hoge Raad uit 1998. Toen werd beslist dat poker een kansspel is. Ook de Rechtbank Leeuwarden oordeelde op 14 oktober 2010 dat poker een kansspel is, zodat kansspelbelasting geheven kan worden.

Voor de Belastingdienst blijft de beslissing van de Hoge Raad dat poker een kansspel is bepalend. Dat betekent dat prijzen, respectievelijk het positieve spelresultaat, die op op live-toernooien en dergelijke of op internet worden behaald, blijven vallen onder de Wet op de kansspelbelasting. Winnaars zijn dan verplicht om aangifte voor de kansspelbelasting te doen en de kansspelbelasting tijdig en volledig te betalen. De uitspraak van de Rechtbank ‘s-Gravenhage verandert daar niets aan, aldus de Belastingdienst. Daarom is het belangrijk dat de resultaten die bij het spelen van poker worden behaald volledig en controleerbaar worden vastgelegd en bewaard. Met name bij deelname via het internet is het van groot belang dat alle inzetten en gewonnen prijzen worden geregistreerd. Zo kan achteraf de juistheid van die aangifte aannemelijk worden gemaakt.

Pin It on Pinterest