Het belastingplan 2010 wordt op 1 januari van kracht.

Hoofdpunten van het belastingplan voor 2010 zijn een verlaging van de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten, een hogere MKB-winstvrijstelling en een verder fiscale stimulans voor de aanschaf van zuinige auto’s. Het systeem van vergoedingen aan werknemers wordt vereenvoudigd.

De Jager kreeg ruime steun voor zijn plannen. Een aantal fracties, waaronder die van GroenLinks, SP en de PvdA bleven wel tegen het afschaffen van de vliegbelasting. Zij hadden liever gezien dat de vliegtaks op nul was gezet, om zo herinvoering mogelijk te houden. Maar De Jager voelde er niets voor om overbodig geworden wetgeving toch overeind te houden in de wet.

Pin It on Pinterest