Belastingplan wijzigingen 2017

In het Belastingplan 2017 staan een aantal zaken die belangrijk zijn voor de zzp’ er en of zijn partner. En uiteraard ook de werknemers die deze siet van zzp-boekhouder bezoeken.

Deze onderstaande maatregelen treden per 1 januari 2017, in tenzij anders vermeld.

Het was de bedoeling dat de bovengrens van de derde schijf van de Loonheffing -LB-en Inkomstenbelasting -IB- per 2017 verhoogd zou worden naar € 67.472. Nu blijkt dat de bovengrens € 400 omlaag gaat. De derde schijf van de LB en IB eindigt daardoor bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 67.072.

 

Belastingplan wijzigingen 2017

Verhoging algemene heffingskorting

Door de inflatiecorrectie zou de maximale algemene heffingskorting per 2017 oml;aag gaan naar € 2.206. Deze

maximale algemene heffingskorting wordt nu weer met € 48 verhoogd en komt daarom op € 2.254.

Beperking verhoging maximale arbeidskorting

Het was de bedoleing dat de maximale arbeidskorting m.i.v. 2017 omhoog zou gaan naar  € 3.269. Deze maximale

arbeidskorting daalt met € 46 verlaagd en bedraagt in 2017  € 3.223.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

 

Ouderenkorting gaat omhoog

De ouderenkorting in 2017 gaat naar € 1.292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen

onder de € 36.057.

 

 

Pin It on Pinterest