In het Belastingplan 2017 staan een aantal zaken die belangrijk zijn voor de zzp’ er en of zijn partner. En uiteraard ook de werknemers die deze siet van zzp-boekhouder bezoeken.

Deze onderstaande maatregelen treden per 1 januari 2017, in tenzij anders vermeld.

Het was de bedoeling dat de bovengrens van de derde schijf van de Loonheffing -LB-en Inkomstenbelasting -IB- per 2017 verhoogd zou worden naar € 67.472. Nu blijkt dat de bovengrens € 400 omlaag gaat. De derde schijf van de LB en IB eindigt daardoor bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 67.072.

 

Belastingplan wijzigingen 2017

Verhoging algemene heffingskorting

Door de inflatiecorrectie zou de maximale algemene heffingskorting per 2017 oml;aag gaan naar € 2.206. Deze

maximale algemene heffingskorting wordt nu weer met € 48 verhoogd en komt daarom op € 2.254.

Beperking verhoging maximale arbeidskorting

Het was de bedoleing dat de maximale arbeidskorting m.i.v. 2017 omhoog zou gaan naar  € 3.269. Deze maximale

arbeidskorting daalt met € 46 verlaagd en bedraagt in 2017  € 3.223.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

 

Ouderenkorting gaat omhoog

De ouderenkorting in 2017 gaat naar € 1.292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen

onder de € 36.057.

 

 

Pin It on Pinterest