Als u als zzp’ er een belastingschuld heeft maar ook nog teruggaaf verwacht van de fiscus dan kunt u een verzoek van uitstel van betaling – en verrekening- aanvragen voor uw belastingschuld.
U moet het uitstel van betaling schriftelijk aanvragen. Schrijf in uw brief waarom u uitstel wilt en stuur een berekening van het terug te verwachte bedrag. De verrekening gelft alleen voor belasting en niet voor toeslagen.

  • Voorwaarden
    De Belastingdienst stelt wel een aantal voorwaarden. Zo is geen uitstel mogelijk als:
  • het belastingjaar- of tijdvak waarvoor u een teruggaaf verwacht nog niet ten einde is,
  • u nog geen aangifte heeft gedaan of nog geen brief gestuurd heeft waarom u teruggaaf verwacht,
  • over de verwachte teruggaaf verschil van mening is met de Belastingdienst.

Belastingschuld en teruggaaf, vraag verrekening aaningschuld en

Pin It on Pinterest