Om vernieuwende MKB’ers snel aan een financiering te helpen is 1 januari het InnovatiefondsMKB+ van start gegaan, weet zzp-boekhouder

Het fonds stelt de komende jaren (tot en met 2015) in totaal €500 miljoen beschikbaar.

Het fonds open staat voor vernieuwende ondernemers uit het MKB en voor ondernemingen die groter zijn dan het MKB. Vanaf 1 januari kunnen ondernemers ook met kleinere projecten (€150.000 euro) bij het InnovatiefondsMKB+ aankloppen. Vernieuwende ondernemers worden door banken als risicovoller gezien waardoor hun financieringsvraag vaker wordt afgewezen. Zelfs investeerders die durfkapitaal beschikbaar stellen worden vaak weerhouden te investeren in markten waarvan risico’s moeilijker zijn in te schatten, zoals bijvoorbeeld de markt voor hightech-producten. Betrokkenheid van het InnovatiefondsMKB+ helpt andere financiers van de onderneming over de streep te trekken.

Het InnovatiefondsMKB+ werkt met innovatiekredieten die rechtstreeks aan ondernemingen worden verstrekt en door kapitaal te verstrekken aan investeringsfondsen die investeren met risicokapitaal in deze vernieuwende ondernemingen. Het innovatiekrediet betreft directe financiering tot een derde van de kosten die met ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten gepaard gaat. Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet omgezet in een subsidie. Het fonds stelt voor dit jaar €95 miljoen aan innovatiekredieten beschikbaar. Met ingang van 1 januari is het InnovatiefondsMKB revolverend.

Dat wil zeggen dat inkomsten uit succesvolle investeringen terugstromen in het fonds en niet zoals voorheen in de algemene middelen. Hierdoor kan het fonds in plaats van één onderneming te subsidiëren, vier tot vijf ondernemingen van krediet voorzien.

Bron: Min ELI, 2-01-2012

Pin It on Pinterest