Bezwaar over Wet DBA. Er zijn veel bezwaren over de wet DBA. Nu zijn zelfs de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) in de pen geklommen. Zij hebben eerst 30 uur! overlegd met de fiscus, maar nu er nog steeds een status quo is hebben ze schriftelijk hun bezwaar kenbaar gemaakt aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

In mei 2016 ging de Wet DBA in, als vervanger van de VAR. Op de site van o..a. de Belastingdienst kunnen opdrachtgever en zzp’ er modelovereenkomsten downloaden. NPO en Roos geven aan dat de fiscus geen goedkeuring verleent aan de systematiek van de diverse rolbeschrijvingen.

 

bezwaar over Wet DBA

NPO en Roos ‘ geen commitment’

bezwaar over Wet DBA ‘Deze opstelling van de Belastingdienst wekt de indruk dat de Belastingdienst zich bij nader inzien toch niet wenst te committeren aan te verstrekken zekerheid en de nodige slagen om de arm wenst te houden voor latere controles.’

Want ondanks dat u wel een goedgekeurde modelovereenkomst heeft dan kan achteraf bij controle op de werkplek alsnog anders worden geconcludeerd.

Commitment

‘ Deze opstelling wekt de indruk dat de Belastingdienst zich bij nader inzien toch niet wenst te committeren aan de te verstrekken zekerheid en de nodige slagen om de arm wenst te houden voor latere controles’ , aldus stichting NPO en ROOS. ‘ Deze conclusie is na ruim dertig uur overleg uiterst teleurstellend maar vooral ook onthutsend’

Video ThumbnailBezwaar over Wet DBA. Er zijn veel bezwaren over de wet DBA. Nu zijn zelfs de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) in de pen geklommen. Zij hebben eerst 30 uur! overlegd met de fiscus, maar nu er nog steeds een status quo is hebben ze schrift

 

Pin It on Pinterest