Heeft u al zzp’ er bezwaar gemaakt de btw over het privégebruik auto (2011, 2012, 2013, 2014 en 2015) dan hoeft u voor 2016 niet opnieuw bezwaar in te dienen. Omdat u dat in een eerder jaar al heeft gedaan, wordt automatisch ook bezwaar voor 2016 geaccepteerd, weet zzp-boekhouder.

 

Bezwaar tegen BTW over privégebruik auto

privégebruik auto

Legio zzp’ ers zijn het niet eens met de per 1 juli 2011 ingevoerde btw-regels voor de auto van de zaak en hebben hiertegen over een reeks van jaren bezwaarschriften ingediend. Inmiddels heeft Hof Arnhem-Leeuwarden in maart 2015 uitspraak gedaan in een vijftal proefprocedures. In vier gevallen is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Naar verwachting zal de Hoge Raad voor 1 mei 2017 arrest wijzen in deze zaken.

Pin It on Pinterest