Boekhouder Amsterdam

Boekhouder Amsterdam staat 7 dagen per week klaar voor de ZZP’er. Persoonlijk contact, en we zijn ook na 17.00 uur open. Vaste prijs 80 euro exclusief BTW per maand.

Bent u ZZP’er in Amsterdam of overweegt u te starten als zelfstandig ondernemer? Bel ons eens op. 06-13936399.

Wij bieden u de vrijheid te kiezen uit

Boekhouder Amsterdam is zzp-administratiekantoor. Wij zijn flexibel in de tijden om een afspraak te maken en zijn zeven dagen per week bereikbaar. Onze slogan is ‘ wij zijn méér dan alleen een boekhouder’. En fungeren ook vaak als klankbord voor onze zzp-klanten. Houden de ZZP’ er -als hij of zij dat wil- een spiegel voor.

Boekhouder Amsterdam
Uw boekhouding betaalbaar en professioneel verzorgd.

Wij zijn dé specialist voor de startende ZZP’er. En voor 80 euro exclusief BTW per maand verzorgen wij uw gehele zzp-boekhouding.

 • Advies of u kiest voor eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of bv
 • Kas,
 • bank
 • Verkoopfacturen,
 • Grootboek,
 • inkoopfacturen,
 • scherpe tarieven,
 • samenstellen winst- en verliesrekening,
 • Indienen van de aangifte BTW per kwartaal,
 • En ook het verzorgen van de IB-aangifte,
 • Het vragen van uitstel voor de IB,
 • Opstellen van de balans per 31 december,
 • En ook alle correspondentie met de Belastingdienst,
 • Tevens… Als starter krijgt u gratis startersbegeleiding.

Bij Boekhouder-Amsterdam kijken wij naar de mens achter de ondernemer. U bent bij ons geen nummer maar krijgt u persoonlijk advies-op-maat. Wij geven o.a. antwoord op de volgende vragen

 • Hoeveel opdrachtgevers heeft u exact  nodig?
 • Mag ik mijn partner een arbeidsbeloning toekennen?
 • Zet  ik de auto nu op de zaak  of privé?
 • Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

Als administratiekantoor:

 • Verwerken wij de administratie van de ZZP’er,
 • zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar (ook na 17.00 uur en in het weekend) .
 • Geven wij u de keus om per uur, per maand of per jaar te betalen.
 • En sturen wij geen onverwachte facturen.
 • Fungeren we als uw vertegenwoordiger voor de Belastingdienst.

Het is een vraag die vaak aan ons wordt gesteld. Een accountant is vaak voor grotere bedrijven, die een jaarrekening verplicht moeten laten opstellen. Veel zelfstandigen zonder personeel laten onnodig een jaarrekening opmaken. Dit kost u honderden euro’s. Van de fiscus hoeft dit namelijk niet, dus berekenen wij dit ook niet aan u door. Als zzp’er dien je aan het einde van het boekjaar een balans- en winst en verliesrekening op te laten stellen. Dat verzorgen wij en zit ook in de all-in-jaarprijs.

 

Uw facturen moeten aan wettelijk gestelde eisen voldoen.

 • Volledige naam en ook adres van de koper/klant.
 • Uw naam en adres van de onderneming.
 • Omzetbelastingnummer.
 • KvK nummer.
 • Factuurdatum.
 • En nummer van de factuur.
 • Omschrijving van de goederen/dienst.
 • Bedrag van de BTW/omzetbelasting.
 • Het omzetbelasting tarief, 0, 6, 21 procent.

De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan

 • bezittingen. (inventaris, vorderingen en liquide middelen).
 • en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).
 • Uit onze software komt ook de winst- en verliesrekening waarop omzet (exclusief btw) staat en kosten (exclusief btw) staan.
 • Deze bedragen nemen wij over in de aangifte Inkomstenbelasting.

Voor uw boekhouding en aangifte IB hebben wij van u een kopie van een geldig paspoort nodig. En als wij de aangifte van uw partner verzorgen ook een kopie paspoort van hem of haar.

Wat heeft boekhouder Amsterdam nog meer nodig:

Box 1

 • jaaropgave van 2015 van uw werkgever of uitkeringsinstantie.
 • WOZ waarde eigen huis per 1 januari 2015.
 • afrekening hypotheekrente en hypotheek schuld per 31 december 2015.
 • evt ontvangen of betaalde alimentatie / lijfrente.
 • kopie van de aankoopfactuur van investeringen in 2015 hoger dan 450 euro exclusief BTW.
 • de stand van de voorraad tegen inkoopprijs excl BTW per 31-12-2015,
 • saldo onderhanden werk exclusief BTW,
 • debiteuren inclusief BTW,
 • Crediteuren inclusief BTW.
 • En ook werkt u meer dan 1225 uur per jaar?
 • Krijt u en/of wilt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet.
 • Staat er een ‘auto op de zaak’, die ook privé wordt gebruikt? Rijdt u meer en/of minder dan 500 kilometer privé, En heeft u dan een sluitende rittenregistratie.
 • Heeft u een privé-auto, mailt u ons dan het totale aantal zakelijk gereden kilometers.

Box 3 2015:

 • bank- / giro- / spaartegoed.
 • aandelen / obligaties (jaaropgave bank).
 • cash geld.
 • overige onroerende zaken ( niet eigen woning).
 • spaarloon / premiespaarregeling/ winstdelingsregeling.
 • groene belegging / Tante agaathbelegging.
 • Schulden op 1 januari 2015:
 • persoonlijke lening / doorlopende krediet.
 • evt nog de schuld studiefinanciering schulden hypotheek overige onroerende zaken ( zijnde niet de eigen woning).

Bij Boekhouder Amsterdam staat de mens achter de zzp’ er centraal. Wij trachten mensen te coachen, stimuleren en te inspireren om hun talent te ontwikkelen.

De belastingwetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Wij zijn en blijven op de hoogte. En bieden u ook een fiscale scan aan, zowel voor uw winst in Box- als in Box-3 mbt uw vermogen.

 

Boekhouder Amsterdam

Overstappen van boekhouder en/of accountant is een hype anno 2019. Klanten shoppen, waar ze in het verleden zaten vastgeroest aan dat ene kantoor dat al vanaf hun jeugd hun boekhouder was.

Anno 2019 is de zzp’ er én de boekhouding zodanig gemoderniseerd. Contact via email, uitwisseling door mail- dat overstappen vaker voorkomt.

Boekhouding Amsterdam is een kantoor dat met zijn tijd is mee gegaan. Prijzen zijn relatief laag. De service is extreem goed- zeven dagen per week bereikbaar- ook na 18.00 uur- en wij spreken de taal van de ZZP’ er.

Tevens is onze overstapservice gratis. En wij regelen tevens de afhandeling en overgang van uw oude boekhouder naar uw nieuwe boekhouder Amsterdam.

Wij vragen uw gehele dossier op, lezen ons in en starten van daaruit.

N.B. De aanlevering bij banken inzake een door u aangevraagde lening/hypotheek  een door hen aangeboden SBR omgeving zit NIET in deze all-in-prijs. Wij rekenen daarvoor een minimum tarief van 200 euro excl. BTW

 

Een goede start als ZZP’ er is vaak niet een kick-start. Wat u drijft is – hopelijk- passie, intrinsieke motivatie en goede ideëen. Wij zijn uw sparringpartner. En wij helpen o.a. met

 • begeleiding bij het kiezen van een rechtsvorm, VOF, éénmanszaak of BV.
 • advies over belastingvoordeel (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.).
 • indienen van uw aangifte Belastingdienst.
 • En meegaan als gesprekspartner bij gesprek met de bank.
 • opzetten van de zzp-administratie.
 • Inschrijving Kamer van Koophandel.
 • En met welke belasting krijgt u te maken.

Aftrekposten

AOV-premie

Heeft u zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, dan is deze betaalde premie aftrekbaar. Let wel, de premie is niet aftrekbaar op uw winst- en verliesrekening. De betaalde premie trekt u af op uw aangifte Inkomstenbelasting.

Zelfstandigenaftrek

Werkt u minimaal 1.225 uur voor uw zaak dan heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ook reisuren en de uren die u werkt aan offertes en uw boekhouding tellen mee. Alle gewerkte uren in uw onderneming tellen mee. Net als de tijd die u besteedde aan netwerkbijeenkomsten, social media of het maken van uw website.

Fiscale oudedagsreserve

De zzp’ er mag 9,44% van zijn winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor de oude dag. Het is nu een aftrekpost en uitstel van nu te betalen IB, maar tzt dient u voor deze reservering een lijfrente te kopen. Vooral slim om toe te passen als u in de hoogste schijf valt voor de Inkomstenbelasting. Sommige zzp’ ers passen de FOR toe uit nood als ze te weinig liquide zijn.

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning fiscaal partner

Als uw fiscaal partner de boekhouding van uw zaak verzorgt of op een andere wijze meewerkt en dat is meer dan 525 uur per jaar dan mag u meewerkaftrek toepassen. Heeft uw partner geen inkomen dan is het soms slimmer om haar echt uit te betalen, dit heet dan arbeidsbeloning, de meewerkaftrek vervalt dan uiteraard.

Autokosten

Als u privé een auto heeft waarmee u zakelijke kilometers rijdt dan mag u 0.19 eurocent per gereden kilometer ten laste van uw winst brengen. Staat deze auto op de zaak dan geldt een andere regeling. Als u niet op papier kunt aantonen dat u niet meer dan 500 km per jaar  privé heeft gereden dan krijgt u een fikse bijtelling over de nieuwwaarde.

Heb je als ZZP’er een privé-auto van 15 jaar oud, dan kunt u deze in de zaak inbrengen, weet zzp-boekhouder. Grote voordeel is dat u dan 35% de dagwaarde moet bijtellen. Dus niet over de (oude) officiële aankoopprijs, maar over de veel lagere dagwaarde.

U kunt dan alle kosten benzine, onderhoud, wegenbelasting, verzekeringen als kosten zakelijk aftrekken.

Stel u koopt een 15 jaar oude Audi A6 met slechts 180.000 km op de teller op voor € 3.500. De bijtelling voor deze auto bedraagt 35% van € 3.500 is € 1.225 per jaar.

Het kost u netto  € 637 per jaar, uitgaande van een belastingtarief van 52%.

Als u deze aankoop vergelijkt met een nieuwe Audi A6, dan is de catalogusprijs € 61.600. De bijtelling komt dan uit op een bedrag van € 13.550 per jaar. Netto is dat ruim € 7.000.

De jaarrekening is niet noodzakelijk om aan uw verplichtingen aan de fiscus te voldoen. Wel kan de jaarrekening ook handig zijn in andere situaties. Banken nemen niet altijd genoegen met de uitdraai van de balans- en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening en/of hypotheek.

In dat geval kunnen wij alsnog de jaarrekening opstellen en sturen wij u daarvoor een factuur.

Met ingang van 1 mei 2016 is de Wet DBA -deregulering beoordeling arbeidsrelaties- ingegaan. Deze wet heeft invloed op de opdrachtgever als op de ZZP’ er. En de VAR is hierdoor per 1 mei 2016 komen te vervallen.

Het doel van de Wet DBA is om vooraf vast te stellen of er wel of geen sprake is van een verkapt dienstverband, dan dient er namelijk loonheffing te worden ingehouden. De fiscus en ook vakbond FNV heeft beoordeelde modelovereenkomsten op hun website staan. Is deze voor uw beroepsgroep dan kunt u deze gebruiken en of aanpassen naar uw situatie.

Als opdrachtgever heeft u vanaf mei 2016 meer verantwoordelijkheid. En belangrijke vragen zijn dan ook

 • geeft u de zzp’ er werkkleding.
 • mailt hij/zij vanaf een mailadres van uw kantoor.
 • doet hij mee aan vergaderingen die het hele bedrijf aangaan en waar ook vast personeel bij betrokken is.
 • kan hij zijn werk niet delegeren aan een andere zzp’ er.
 • Beantwoordt u deze vragen met ‘ ja’ dan riekt het naar een evt vast dienstverband.
 • Laat een modelovereenkomst altijd controleren door de fiscus. Let wel, bij goedkeuring kan zij t.z.t. op de werkplek alsnog de situatie anders interpreteren.

 

Na twee teleurstellende ervaringen met accountantskantoren waar ik het gevoel had dat ik niet interessant genoeg was. Heb ik nu het gevoel serieus te worden genomen.

Peter is duidelijk qua uitleg en reageert ook alert als je hem nodig hebt Hij geeft goed advies en dat geeft een fijne samenwerking.

Dus al met al een tevreden klant.

Judica Verbaas, Schoonheidssalon Salotto Sogno

Twee jaar geleden heeft mijn ZZP-onderneming een serieuze vorm aangenomen, waardoor ik de boekhouding uit handen heb gegeven.

De verhalen zijn waar: een goede boekhouder verdient zichzelf terug. Ik ben van mening dat de Peter zich dubbel terug verdiend.

ZZP boekhouder is nagenoeg altijd te bereiken voor vragen en hij geeft advies waardoor ik ook belasting bespaar. Je krijgt de boekhouding overzichtelijk terug en het belangrijkste van alles is dat het klopt.

Rogier, aannemer te Haarlem

 

 • Info, neem contact op met Boekhouder-Amsterdam.
 • Per telefoon: 06 1393 6399.
 • En/of Email: [email protected]

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

N.B. In Amsterdam neemt het aantal zelfstandigen zonder personeel snel toe. Momenteel zijn er bijna 50.000 ZZP’ers werkzaam in de hoofdstad. En de verwachting is dat dit de komende jaren ook verder zal toenemen.

Pin It on Pinterest