Boekhouder Amsterdam

Boekhouder Amsterdam staat 7 dagen per week klaar voor de ZZP’er, dus ook in het weekend. Op die manier bieden we u persoonlijk contact. Daarnaast zijn we ook na 17.00 uur open. Onze vaste prijs voor zelfstandig ondernemers is 80 euro exclusief BTW per maand.

Dus bent u ZZP’er in Amsterdam of overweegt u te starten als zelfstandig ondernemer? Bel ons eens op 06-13936399.

Bij ons heeft u de vrijheid om te kiezen voor het pakket dat het beste bij u past:

 1. Een all-inclusive jaarabonnement,
 2. Onze vaste maandprijs,
 3. En/of werk op uurbasis.

Boekhouder Amsterdam is er voor de zzp-boekhouding. Maar wij willen meer zijn dan dat. En onder meer daarom zijn we heel flexibel in de tijden om een afspraak te maken: u kunt ons zeven dagen per week van 8 tot 20 uur bereiken. Daarnaast hebben we veel ervaring op het gebied van boekhouding, administratie en ondernemen, en fungeren we daarom ook vaak als klankbord voor onze zzp-klanten. Dat betekent dat wij – mits als u dat wilt – u als ZZP’er een spiegel voor kunnen houden.

Boekhouder Amsterdam

Op zoek naar een boekhouder in Amsterdam? Wij helpen u graag met de boekhouding van uw onderneming!

Overzicht administratie en boekhouding

Wij zijn dé specialist voor de startende ZZP’er. Al vanaf 80 euro exclusief BTW per maand verzorgen wij uw gehele zzp-boekhouding.

Wat kunt u verwachten?

 • Ten eerste kunnen wij u adviseren bij de keuze voor uw ondernemingsvorm. Wat is de beste opzet in uw situatie? Dit hangt af van uw omstandigheden. Wij geven advies over adminsitratie van de eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV), maatschap, en besloten vennootschap (BV).
 • Kas
 • Bank
 • Verkoopfacturen
 • Grootboek
 • Inkoopfacturen
 • Samenstellen Winst- en Verliesrekening
 • Indienen van de aangifte BTW per kwartaal
 • Evenals het verzorgen van de IB-aangifte
 • Het vragen van uitstel voor de IB (inkomstenbelasting)
 • Opstellen van de balans van uw onderneming per 31 december
 • En daarnaast alle correspondentie met de Belastingdienst
 • Tevens werken wij voor u tegen Scherpe Tarieven
 • En ten slotte… Als starter krijgt u gratis startersbegeleiding.

 Online Boekhouden - ZZP-Boekhouder


 

Natuurlijk is ieder bedrijf uniek. Daarom kijken we naar de mens achter de ondernemer. U bent bij ons geen nummer maar u krijgt persoonlijk advies op maat. Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld terecht voor antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoeveel opdrachtgevers heeft u exact nodig?
 • Mag ik mijn partner een arbeidsbeloning toekennen?
 • Zet ik de auto nu op de zaak of blijft deze beter privé?
 • Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

Verder zijn wij uw persoonlijke administratieve partner. Dus als administratiekantoor:

 • Verwerken wij uw volledige ZZP administratie;
 • Kunt u ons zeven dagen per week, en twaalf uur per dag telefonisch bereiken. Dus ook na 17 uur en zelfs in het weekend;
 • Betaalt u zoals u wilt: per uur, per maand of per jaar;
 • En bovendien sturen wij geen onverwachte facturen. Daardoor weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
 • Wij zijn niet alleen uw persoonlijke aanspreekpunt, maar fungeren ook als uw vertegenwoordiger voor de Belastingdienst.

Boekhouder Amsterdam

Maar waarom zou u voor een boekhouder kiezen, en niet voor een accountant? Dit is een vraag die veel ondernemers ons stellen. Een accountant is vaak voor grotere bedrijven, die een jaarrekening verplicht moeten laten opstellen. Veel zelfstandigen zonder personeel laten onnodig een jaarrekening opmaken. Dat kost u honderden Euro’s. Want van de fiscus hoeft dit namelijk niet. En daarom berekenen wij dit ook niet aan u door. Als ZZP’er dient u aan het einde van het boekjaar een balans en winst- en verliesrekening op te laten stellen. Dat verzorgen wij helemaal voor u en is ook inbegrepen in de all-in jaarprijs.

 

Online Boekhouden – ZZP-Boekhouder – YouTube

Als ZZP’er moeten al uw facturen aan de volgende wettelijke eisen voldoen.

 • De volledige naam en ook het adres van uw koper/klant;
 • De naam en het adres van uw onderneming;
 • Het nummer van uw Omzetbelasting;
 • Uw KvK nummer;
 • De datum van de factuur;
 • Het nummer van de factuur;
 • Een omschrijving van de goederen of diensten die u heeft geleverd;
 • Het bedrag van de BTW (omzetbelasting);
 • Het omzetbelasting tarief, dus 0, 6, of 21 procent.

Kortom, alle informatie die uw klant nodig heeft om te betalen en in hun boekhouding te rapporteren. Wij kunnen u helpen met het opzetten van een correcte facturatie.

 Administratiekantoor ZZP-Boekhouder - boekhouding en boekhouden online


 

De balans van uw onderneming betreft de stand van zaken op 31 december. Op de balans staat het volgende:

 1. Aan de ene kant de bezittingen van uw onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inventaris, eigen vermogen, vorderingen en liquide middelen.
 2. En daar tegenover staan de schulden die uw bedrijf heeft. Onder andere te betalen omzetbelasting, een eventuele lening, en rekeningen die u heeft bij crediteuren.
 3. Uit onze software komt ook een winst- en verliesrekening. Hierop vind u aan de ene kant uw omzet van dat jaar (exclusief BTW). en daar tegenover staan uw kosten (wederom exclusief BTW).

Al deze bedragen nemen wij over in de aangifte Inkomstenbelasting die we voor u opstellen en indienen. Zie ook het volgende punt.

Voor uw boekhouding en aangifte IB hebben wij van u een kopie van een geldig paspoort nodig. En indien wij ook de aangifte van uw partner verzorgen, dan natuurlijk ook een kopie van zijn of haar paspoort.

 

Wat hebben we nog meer nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting?

Nadat we in januari de aangifte omzetbelasting hebben ingediend, gaan we in de maanden daarna over tot het maken van de eindbalans en de aangifte Inkomstenbelasting. Die zijn – in beginsel- in maart, april klaar.

Als ZZP’er kunt u verschillende soorten inkomen hebben. De belastingdienst verdeelt deze in verschillende groepen of belastingschijven, elk met een eigen tarief.

Voor Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

 • Jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
 • De WOZ waarde eigen huis per 1 januari;
 • Uw afrekening hypotheekrente en hypotheek schuld per 31 december;
 • Eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en lijfrente;
 • Een kopie van de aankoopfactuur van investeringen hoger dan 450 euro exclusief BTW;
 • De stand van de voorraad tegen inkoopprijs excl BTW per 31 december;
 • Het saldo onderhanden werk exclusief BTW;
 • Uw debiteuren inclusief BTW;
 • Plus de crediteuren inclusief BTW;
 • Daarnaast geeft u ook aan of u meer dan 1225 uur per jaar als ZZP’er werkt
 • Eventueel uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet;
 • Staat er een ‘auto op de zaak‘, die ook privé wordt gebruikt? Rijdt u meer of minder dan 500 kilometer privé? En heeft u dan een sluitende rittenregistratie;
 • Indien u een privé-auto heeft, het totale aantal zakelijk gereden kilometers;

Box 2 is belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en meestal niet van toepassing voor de ZZP’er.

Voor Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

 • Uw bank- / giro- / spaartegoed;
 • Een overzicht van uw aandelen / obligaties (jaaropgave bank);
 • Cash geld;
 • Overige onroerende zaken ( niet eigen woning);
 • Eventueel spaarloon / premiespaarregeling/ winstdelingsregeling;
 • Een groene belegging / Tante agaathbelegging;
 • Eventuele schulden op 1 januari 2015:
 • Persoonlijke lening / doorlopende krediet;
 • En ten slotte eventueel nog de schuld studiefinanciering, schulden hypotheek, en overige onroerende zaken (die niet onder de eigen woning vallen).

De belastingwetgeving is verandert voortdurend. Door met ons te werken hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Want wij zijn en blijven op de hoogte. Bovendien bieden we u een fiscale scan aan, zowel voor uw winst in Box-1 als in Box-3 met betrekking tot uw vermogen. Bij Boekhouder Amsterdam staat namelijk de mens achter de ZZP’er centraal. Vandaar dat wij u als ondernemer graag coachen, ondersteunen, stimuleren en inspireren om uw talent verder te ontwikkelen.

Boekhouder Amsterdam

Vandaag de dag is overstappen van boekhouder of accountant haast een hype. Klanten shoppen immers. En waar ze in het verleden zaten vastgeroest aan dat ene kantoor dat al vanaf het begin hun boekhouding deed, is er intussen zoveel keus dat wisselen van boekhouder aantrekkelijk kan zijn.

Tegenwoordig zijn zowel ZZP’ers als het boekhoud-vakgebied veel moderner. Contact via email en social media is makkelijk. Uitwisseling van documenten een fluitje van een cent. En daardoor komt overstappen van boekhouder nu veel vaker voor.

Waarom ondernemers ons kiezen

Wij zijn een kantoor dat met zijn tijd is mee gegaan. Onze prijzen zijn relatief laag, terwijl we een hele complete service bieden. Verder zijn we zeven dagen per week bereikbaar voor u. Ook na 18.00 uur. En bovendien wij spreken de taal van de ZZP’er. Dus samengevat vindt u in ons een moderne partner die graag met u meedenkt.

Bovendien is onze overstapservice helemaal gratis. Wij regelen de afhandeling en overgang van uw oude boekhouder naar uw nieuwe boekhouder Amsterdam. Wij vragen uw gehele dossier op, lezen ons in en starten van daaruit. Dus u heeft er zelf geen omkijken naar.

N.B. De aanlevering bij banken inzake een door u aangevraagde lening/hypotheek in een door hen aangeboden SBR omgeving zit NIET in deze all-in-prijs. Wij rekenen daarvoor een minimum tarief van 200 Euro exclusief BTW.

Een goede start als ZZP’ er is vaak niet een kick-start. Wat u drijft is – hopelijk – passie, intrinsieke motivatie en goede ideëen. Wij zijn uw sparringpartner. En wij helpen onder andere met:

 • Begeleiding bij het kiezen van een rechtsvorm zoals VOF, éénmanszaak of BV;
 • Advies over belastingvoordeel (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.);
 • Indienen van uw aangifte Belastingdienst;
 • En meegaan als gesprekspartner bij gesprek met de bank;
 • Opzetten van de zzp-administratie;
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Inzicht in de belastingen waarmee u krijgt te maken.

 

Boekhouder Amsterdam

Aftrekposten

Verder hebben we veel ervaring met aftrekposten, waarmee we u kunnen ondersteunen. Hieronder een aantal voorbeelden.

AOV-premie

Heeft u zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, dan is deze betaalde premie aftrekbaar. Let wel, de premie is niet aftrekbaar op uw winst- en verliesrekening. De betaalde premie trekt u af op uw aangifte Inkomstenbelasting.

Zelfstandigenaftrek

Werkt u minimaal 1.225 uur voor uw zaak dan heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ook reisuren en de uren die u werkt aan offertes en uw boekhouding tellen mee. Alle gewerkte uren in uw onderneming tellen mee. Net als de tijd die u besteedde aan netwerkbijeenkomsten, social media of het maken van uw website.

Fiscale oudedagsreserve

Iedere ZZP’er mag 9,44% van zijn winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor de oude dag. Het is nu een aftrekpost en uitstel van nu te betalen IB, maar te zijner tijd moet u voor deze reservering een lijfrente te kopen. Dit is vooral slim om toe te passen als u in de hoogste schijf valt voor de Inkomstenbelasting. Sommige ZZP’ers passen de Fiscale OudedagsReserve (FOR) toe uit nood als ze te weinig liquide zijn.

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning fiscaal partner

Als uw fiscaal partner bijvoorbeeld de administratie van uw zaak verzorgt of op een andere wijze meewerkt en dat is meer dan 525 uur per jaar dan mag u meewerkaftrek toepassen. Heeft uw partner geen inkomen dan is het soms slimmer om hem of haar echt uit te betalen. Dit heet dan arbeidsbeloning. in dat geval vervalt de meewerkaftrek dan uiteraard.

Autokosten

Veel ZZP’ers rijden auto, en de kosten daarvan zijn (deels) aftrekbaar.

Als u bijvoorbeeld privé een auto heeft waarmee u zakelijke kilometers rijdt, dan mag u 19 eurocent per gereden kilometer ten laste van uw winst brengen.

Staat de auto op de zaak, dan geldt er een andere regeling. Maar let wel op: als u niet op papier kunt aantonen dat u minder dan 500 km per jaar privé heeft gereden, dan krijgt u een fikse bijtelling over de nieuwwaarde.

Heeft u als ZZP’er een privé-auto van 15 jaar oud, dan kunt u deze in de zaak inbrengen, weet zzp-boekhouder. Grote voordeel is dat u dan 35% de dagwaarde moet bijtellen. Dus niet over de (oude) officiële aankoopprijs, maar over de veel lagere dagwaarde.

 

Boekhouder Amsterdam

U kunt dan alle kosten zakelijk aftrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan benzine, onderhoud, wegenbelasting, en verzekeringen.

Een voorbeeld ter illustratie. Stel u koopt een 15 jaar oude Audi met slechts 180.000 km op de teller voor € 3.500. De bijtelling voor deze auto bedraagt 35% van € 3.500 is € 1.225 per jaar.

Dit kost u dan netto relatief weinig; slechts € 637.- per jaar (uitgaande van een belastingtarief van 52%).

Laten we nu deze aankoop vergelijken met een nieuwe Audi die een catalogusprijs heeft van € 61.600. De bijtelling hiervoor komt dan uit op een bedrag van € 13.550 per jaar. Netto kost u dat ruim € 7.000.

Door op deze manier slim met u mee te denken, helpt Boekhouder Amsterdam u geld besparen.

De jaarrekening is niet noodzakelijk om aan uw verplichtingen aan de fiscus te voldoen. Toch kan de jaarrekening handig zijn in andere situaties. Banken nemen namelijk niet altijd genoegen met een uitdraai van de balans en winst- en verliesrekening wanneer u bijvoorbeeld een lening of hypotheek aanvraagt.

In dat geval kunnen wij natuurlijk alsnog de jaarrekening voor u opstellen. U ontvangt daarvoor dan apart een factuur.

Boekhouder Amsterdam

Na twee teleurstellende ervaringen met accountantskantoren waar ik het gevoel had dat ik niet interessant genoeg was, heb ik nu het gevoel serieus te worden genomen.

Peter is duidelijk qua uitleg en reageert ook alert als je hem nodig hebt. Hij geeft goed advies en dat geeft een fijne samenwerking.

Dus al met al een tevreden klant.

Judica Verbaas, Schoonheidssalon Salotto Sogno

Twee jaar geleden heeft mijn ZZP-onderneming een serieuze vorm aangenomen, waardoor ik de boekhouding uit handen heb gegeven.

De verhalen zijn waar: een goede boekhouder verdient zichzelf terug. Ik ben van mening dat Peter zich dubbel terug verdiend.

ZZP boekhouder is nagenoeg altijd te bereiken voor vragen en hij geeft advies waardoor ik ook belasting bespaar. Je krijgt de boekhouding overzichtelijk terug en het belangrijkste van alles is dat het klopt.

Rogier, aannemer te Haarlem

Neem voor meer informatie contact op.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  Beantwoord de vraag hieronder

  N.B. In Amsterdam neemt het aantal zelfstandigen zonder personeel snel toe. Momenteel zijn er bijna 50.000 ZZP’ers werkzaam in de hoofdstad. En de verwachting is dat dit de komende jaren ook verder zal toenemen.

  Goeie boekhouder. Altijd bereikbaar.Denkt snel mee in oplossingen.Heeft mij... in het begin heel wat ellende bespaard!Lees meer
  Sancder Vos
  Peter werkt accuraat en is vakkundig.
  Ron Kanon
  Goede dagPeter Brink is 100% te vertrouwenEen aanrader dus.Peter is al... 2jaar mijnBoekhouder en ben zeer tevredenFacturen boekhoudingLees meer
  Michael Martin Colombo
  Peter Brink denkt mee, reageert snel en is betrouwbaar. Hij is goed... geinformeerd over nieuwe regelingen/besluiten voor ZZP'ers. We werken al jaren met ZZP Boekhouder.Lees meer
  Karin Frenay (DIY Karin)
  Ik René Mulder van Mulder Security zit nu vanaf 2015 bij Peter en kan niet... anders zeggen dat ik zeer tevreden ben als ik vragen heb gaat hij er gelijk mee aan de slag en komt ook met de juiste oplossingen en antwoorden helemaal topPeter is een aanrader voor een iederLees meer
  Rene Mulder
  I am very happy with Peter's work and all his help in the last 3 years. We had... a few complicated issues, but he always helped out to sort out the necessary documents, including reports and balances for mortgage request.Lees meer
  Zoltán Pásztor
  Zeer tevreden met de service van Peter. Hij heeft mij heel goed geholpen!
  Kiki von Meijenfeldt
  Ik laat al bijna vier jaar mijn boekhouding doen door Peter. Altijd een... prettige ervaring geweest.Peter is goed georganiseerd, betrouwbaar en snel met antwoorden. Wat ook fijn is dat hij goed en duidelijk dingen kan uitleggen die ik niet begrijp. Hij neemt de tijd om je te helpen, ook als dat wat extra werk betekent. En in mijn ervaring is Peter heel accuraat in zijn werk. Daarom mag hij mij tot een van zijn trouwe klanten rekenen.Lees meer
  Lovely Uhlenbeek
  Erg tevreden met de service, vragen worden altijd snel en nauwkeurig... beantwoord.Lees meer
  Michael Caljouw
  Gedegen geadviseerd en snel doorverwezen
  petra maas
  Ik ben al sinds 2010 klant bij Zzp-boekhouder/Peter. Naar alle... tevredenheid.Het is een verademing om iemand te hebben die altijd bereid is met je mee te denken en je daarbij niet het gevoel geeft dat je ‘domme’ vragen stelt. Dat heb ik helaas wel eens anders meegemaakt.Net als veel andere kleine ondernemers, zijn financien nou niet bepaald mijn hobby en dan is het prettig om iemand te hebben die je daarbij helpt en een beetje flexibel is. Dat Peter een vast bedrag rekent, is daarbij prettig overzichtelijk. Altijd snel bereikbaar en niet te beroerd om als nodig net een stap harder te lopen. Echt een aanrader!Lees meer
  Linda Metman
  Peter is bereikbaar, snel en zeer behulpzaam. Nadat ik hem voorstelde waarmee... ik hulp nodig had heeft hij mij voorzien van zakelijk advies en hulp gegeven exact waar ik het nodig had. Ik ben erg tevreden en beveel Peter dan ook absoluut aan!Lees meer
  Marc Smeets
  Peter heeft mij geholpen met een aantal boekhoudkundige probleempjes waar ik... zelf niet uit kwam, Peter is heel direct en duidelijk.Een vakman!!!Lees meer
  barry schouten
  I’m very satisfied to do my administration with Peter. I recommend! It’s easy... to get contact with Peter in English.Lees meer
  Katarzyna Konieczna
  Als architectenbureau zijn we geen makkelijke klant voor een boekhouder. Ons... hoofddoel is niet direct het ondernemerschap. Onze focus ligt op mooie dingen maken. Ondertussen zitten we al jaren bij Peter Brink. Hij is een heel goed vakmens die voor ons naast de vaste boekhouding zelfs prognoses maakt en liquiditeitsbegrotingen opstelt. Maar vooral waarderen wij zijn menselijke kant. Hij kan zich heel goed inleven in onze situatie en denkt altijd met ons mee. Top boekhouder!Lees meer
  Ruud Visser
  Im very happy to do my administration with Peter. Always Professional and... helpfull!Lees meer
  Damian Rydel
  Als ZZP’er zocht ik naar een goede, betrouwbare en betaalbare boekhouder. Ik... ben bedrijfsmatig met hele andere dingen bezig en ik heb weinig of geen aandacht voor mijn boekhouding. En ook geen zin in.Gekregen waar ik naar op zoek was. Iemand die mij persoonlijk kan adviseren bij vragen en mijn aangifte inkomstenbelasting en jaarrekening wil verzorgen. En dat doet hij goed: degelijk advies en overzichtelijke stukken. Op mijn vragen werd binnen 24 uur gereageerd. Snelle service dus, uitstekend geholpen. Vakman.Daarom heel erg blij met Peter.Lees meer
  mark sluiter
  Goed bereikbaar. Heldere communicatie. Geen gedoe. Een aanrader!
  Martin Faas
  I'm very happy I found Peter (ZZP Boekhouder). He is very experienced about... freelancer accounting and always gives me great advice about my business, expenses and invoicing. Can only recommend his service!Lees meer
  Szonja Kisgergely
  Super snel en duidelijk geholpen!
  natalie bogtman
  Ik werk nu ruim 3 jaar met Peter als boekhouder. Prima boekhouder. To the... point. Altijd bereikbaar en vrijwel direct antwoord op vragen. Dat is heel fijn.Lees meer
  Reggae Agenda.NL
  Zeer kundig, super vriendelijk, service gericht en betrouwbaar. Inmiddels al... vele jaren een goede partner.Lees meer
  Boudewijn En Roekshane Pool
  Peter, is pragmatisch deskundig en zeer toegankelijk. Goed bereikbaar met een... snelle reactietijd. Zeer tevredenLees meer
  Robert van de Velde
  Peter doet al aantal jaren mijn boekhouding. Hij denkt met je me mee en komt... met informatie die betrekking heeft op je eigen branche of persoonlijke omstandigheden.Lees meer
  Jeannette Huiberts
  Peter is praktisch, snel en deskundig. Verstaat zijn vak en komt met besparende... tips. En wat me extra aanspreekt is dat hij echt geïnteresseerd is in mijn vakgebied (coaching / persoonlijke ontwikkeling).Lees meer
  Jules Frenay
  Peter staat altijd klaar met raad & daad. Snelle reactie prijs... kwaliteitsverhouding top!!Lees meer
  Judica Verbaas
  Peter is very good in His profesion. Always answering or calling back very... soon. . Always looking for the best solutions and His English is also good. Im very happy to have my documents in his hands!!!!Greetings KamilLees meer
  Kamil Magdzinski
  Peter heeft mij enorm geholpen met mijn bedrijf en begeleid in het nemen van... juiste beslissingen aangaande bedrijfsinvesteringen. Heel fijn dat hij ook in de avonduren bereikbaar is !!!Lees meer
  Maravilha Maastricht
  Kan niets anders zeggen dan dat ik zeer tevreden ben. Het is een prettig idee... wanneer een professional met je meekijkt en waar nodig aan de bel trekt of tips geeft. Een goede boekhouder neemt je een aantal zaken uit handen. Dat geeft rust. Daarnaast is ZZP-boekhouder scherp geprijsd. Ook niet onbelangrijk. Top service!Lees meer
  W Equirk
  Waar ik behoefte aan heb is een vraagbaak. Een plek waar in vragen kan stellen... en kan sparren. Een service die betrouwbaar is en goed werk levert. Dat heb ik gevonden. Ik weet vooraf precies wat de kosten zijn en wanneer ik vragen heb, kan ik altijd bellen. Ik ben zeer tevreden.Lees meer
  Pin 12
  Vooral op de hoogte van actuele wijzigingen in het zwalkenede overheidsbeleid.... VAR, Modelovereenkomsten etc. Denkt mee!Lees meer
  Vincent van Witteloostuyn
  Zit nu 2 jaar bij Peter en het bevalt goed. Hij is goed bereikbaar, zegt waar... het op staat en handelt snel. Hij denkt goed mee voor mij als ZZP'er. Zijn eigenzinnigheid kan ik waarderen en komt ook ten goede van mijn bedrijf. Ik kan Peter "ZZP Boekhouder" zeker aanraden!Lees meer
  Gideon Biegstraaten
  Vanaf het moment dat ik ZZP-er werd, werk ik samen met Peter. Hij reageert snel... op mijn vragen en is heel nauwkeurig. En dit voor een scherpe prijs!Lees meer
  Nikolett Törteli
  ZZP Boekhouder, de naam omschrijft alles waar hij voor staat. Een uitstekende... boekhouder voor een zzp´er. Snel en volledig. Een aanrader!Lees meer
  Remco van der Linden
  Goed bereikbaar- letterlijk én figuurlijk, professional- haalt het beste voor... jou uit je boekhouding, denkt in mogelijkheden, eigenzinnig- past goed bij een zzp-er :). Nog niet gebeld? Zou ik wel doen!Lees meer
  Esther Hooijmaijers
  goede, snelle service!
  Vincent Vonk
  Altijd snel reactie op vragen en dus goed bereikbaar!
  Wicky Bakker-van Zelst
  Ik werk al jaren samen met Peter van ZZP Boekhouder en ben zeer tevreden. Wat... ik vooral prettig vind is dat ik altijd terecht kan voor vragen. Een mailtje of een telefoontje en ik krijg meteen antwoord, zelfs in het weekend. Ik vind de service ook heel compleet. Al met al een aanrader voor iedere zelfstandige!Lees meer
  Dave van Deudekom
  js_loader

  Pin It on Pinterest