De ZZP’ er die in een praktijk van medisch specialisten werkt verdient het meest, aldus onderzoek van het CBS. Naar het doorsnee ondernemersinkomen. Het ondernemersinkomen omvat

  • inkomen uit eigen onderneming,
  • loon directeuren,
  • overige inkomsten uit arbeid,
  • of een combinatie hiervan.
  • Alleen zzp’ers voor wie het ondernemersinkomen de voornaamste inkomensbron is zijn meegenomen in de analyse.

CBS ' Medisch specialisten best verdienende ZZP' ers'

Ondernemersinkomen

Personen die bijverdienen als zelfstandige zonder personeel zijn niet meegerekend. Voor zzp’ers die werkzaam zijn in een in praktijk van medisch specialisten kwam het ondernemersinkomen in 2014 uit op € 150.000. Ook andere bedrijfstakken in de gezondheidszorg, zoals apotheken en tandarts- en huisartspraktijken, staan hoog in de top tien van doorsnee ondernemersinkomen. De medische praktijken en dagbehandelcentra kennen een grote diversiteit. Onder meer abortusklinieken, oncologische en radiotherapeutische instituten, privéklinieken, centra voor haartransplantatie, en praktijken voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg vallen onder deze bedrijfstak.

ZZP’ er en ZMP’ er

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg zijn de meeste zzp’ers werkzaam in praktijken van paramedici. In 2014 ging het om 24.000 personen met een doorsnee ondernemersinkomen van € 23.000. De laagste inkomens waren te vinden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (€ 16.000 in doorsnee voor 5.300 zzp’ers) en de ambulante jeugdzorg en welzijnswerk (€ 21.000 in doorsnee voor 2.100 zzp’ers). De zzp’ers in praktijken van medisch specialisten (uitgezonderd de tandheelkundepraktijken) hebben een lager ondernemersinkomen dan de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) in deze branche.

Zij verdienden in 2014 6% minder dan hun collega zmp’ers. De zzp’er werkzaam in praktijken van medisch specialisten is er in inkomen wel op achteruit gegaan. In 2014 viel zijn doorsnee ondernemersinkomen 11% lager uit dan het jaar daarvoor.

Bron en info: CBS april 2016

Video ThumbnailDe ZZP’ er die in een praktijk van medisch specialisten werkt verdient het meest, aldus onderzoek van het CBS. Naar het doorsnee ondernemersinkomen. Het ondernemersinkomen omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren, overige inkomsten uit arbeid, of een combinatie hiervan. Alleen zzp’ers v

Volg ZZP Boekhouder ook op

Pin It on Pinterest