Het CBS meldt – en dat is niet verrassend- dat het aantal zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering – AOV -of een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente tussen 2011 en 2016 is afgenomen.

In die jaren was er ook een economische crisis en dan let de zzp’ er eerst op de eerste levensbehoeften en niet op een dure verzekering. Tel daarbij op een uitzending van Tros Radar over de AOV en de problemen die er bij een uitkering waren opgetreden en 1+1 is 2.

In 2016 was 19% van de 895.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de jaren daarvoor was dit aandeel nog hoger: in 2011 beschikte nog ruim 23% over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

 

CBS ' Minder zzp' er met een AOV tussen 2011-2016'

Ook logisch.

Verder ziet men vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering in fysiek zware beroepen zoals de bouw en landbouw, bosbouw en visserij.

In de bouw heeft bijna een derde van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook onder de financiële dienstverleners is het aandeel verzekerden relatief hoog. In het algemeen geldt hoe hoger het inkomen hoe eerder een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de handel, vervoer, horeca en de sector cultuur, recreatie en overige diensten betalen relatief de minste zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidspremie. Overigens is in alle sectoren tussen 2011 en 2016 het aandeel verzekerden teruggelopen. De daling was het kleinst in de financiële dienstverlening.

Bron: CBS 25-05-2018

Pin It on Pinterest