COL overbruggingskrediet voor mkb’er. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor mkb’ers. Dit ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Per 29 april om 09.00 uur kunnen bedrijven een aanvraag doen voor een corona-overbruggingslening (COL).

 

COL overbruggingskrediet

COL overbruggingskrediet

Deze COL betreft een overbruggingslening met gunstige voorwaarden. De hoogte van deze overbruggingsleningen schommelt van vijftig mille tot € 2 miljoen.

Gaat het om een bedrag van € 250.000 of hoger dan dienen de aandeelhouders of andere investeerders 25% van het gevraagde bedrag in te leggen. De rente is 3% per jaar. De looptijd is drie jaar, met de mogelijkheid van vervroegde aflossing.

Het streven is om aanvragen tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen.

Wilt u in aanmerking komen voor de COL dan dient u als mkb’er aantonen dat u deze lening nodig heeft vanwege de huidige economische situatie. En dat uw bedrijf een duurzaam en gezond toekomstperspectief heeft.

Aanvraag COL overbruggingskrediet

  • U dient bij deze aanvraag voor COL enige info toevoegen:
  • een toelichting op de relatie tussen de coronacrisis en de liquiditeitsbehoefte;
  • de jaarrekeningen van 2018 en 2019;
  • de oorspronkelijke begroting 2020;
  • bestaande leningsovereenkomsten;
  • een businessplan;
  • een actuele liquiditeitsprognose op 12-maands forecastbasis;
  • een toelichting op en specificatie van de maandelijkse burnrate/runway.
  • De aanvraag van de COL gaat digitaal

Video ThumbnailCOL overbruggingskrediet voor mkb'er. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor mkb'ers. Dit ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Per 29 april om 09.00 uur kunnen bedrijven een aanvraag doen voor een corona-overbruggingslening (COL).  

Pin It on Pinterest