Als u in 2009 een woning hebt gekocht, levert dat u in de meeste gevallen belastingvoordeel op. U mag namelijk bepaalde kosten aftrekken voor uw eigen woning. Hier leest u om welke kosten het gaat, aldus zzp boekhouder

Tip: In 2009 een huis gekocht?

Aftrekbare kosten eigen woning

Als u een woning hebt gekocht, kunt u een aantal kosten aftrekken. Het gaat om:

  • rente en financieringskosten van de leningen die u hebt afgesloten voor het kopen van uw woning of voor de verbouwing van of het onderhoud aan uw woning (de eigenwoningschuld)
  • periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

U moet de rente en kosten in 2009 hebben betaald.

Let op!

U kunt de kosten van aankoop, onderhoud en verbouwing niet aftrekken, maar wel de rente van leningen die u hiervoor hebt afgesloten.

Hebt u weinig of geen aftrekbare kosten voor uw eigen woning? Dan hebt u misschien recht op de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld.

Bijzondere regels

In de volgende situaties gelden bijzondere regels voor de aftrekbaarheid van rente en financieringskosten:

  • U hebt geld geleend voor onderhoud aan of verbouwing van de eigen woning en het geld is nog niet gebruikt.
  • Uw lening staat op een aparte rekening die speciaal is geopend voor het onderhoud of de verbouwing: een verbouwingsdepot.
  • Uw lening staat op een aparte rekening die speciaal is geopend voor de bouw van de woning: een nieuwbouwdepot.

Zie ook: Verbouwingslening.

Tijdelijk 2 woningen

U mag uw rente en financieringskosten aftrekken als de eigen woning uw hoofdverblijf is. In sommige situaties mag u deze kosten ook aftrekken als de woning op dat moment niet uw hoofdverblijf is. Bijvoorbeeld als u tijdelijk 2 woningen had bij een verhuizing. Meer over deze situaties leest u bij U koopt een woning.

Meerdere eigenaren die geen fiscale partners zijn

Was u in 2009 met 1 of meer mensen eigenaar van uw hoofdverblijf en was u niet het hele jaar fiscale partners? Dan mag u de (hypotheek)rente en kosten aftrekken die betrekking hadden op uw aandeel in de eigenwoningschuld.

Tijdelijke verhuur eigen woning

Verhuurde u tijdelijk uw eigen woning in 2009? Bijvoorbeeld tijdens vakanties of een kort verblijf in het buitenland? Dan hoeft u over de verhuurperiode het eigenwoningforfait niet aan te geven. Geef de volgende inkomsten en aftrekbare kosten eigen woning aan:

  • ¾ van de ontvangen huur over de verhuurperiode bij ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’
  • aftrekbare rente en financieringskosten over de verhuurperiode
  • eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming over de verhuurperiode

Zie ook: Tijdelijke verhuur eigen woning

Verhuur deel eigen woning

Verhuurde u een deel van uw woning, bijvoorbeeld een kamer? Dan krijgt u misschien de kamerverhuurvrijstelling.

Zie ook: Kamerverhuurvrijstelling.

Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

Als de grond waarop uw woning staat niet van u is, betaalt u daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar. U kunt de betalingen aftrekken die u in 2009 hebt gedaan.

U kocht een tweede woning

Kocht u in 2009 een tweede woning in Nederland? Dan hoort deze woning bij uw bezittingen in box 3. Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2008. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2009 hebt gekregen. Is het een woning in het buitenland? Vul dan de waarde in het economische verkeer in.

Meer informatie

Meer informatie leest u bij:

  • U koopt een woning
  • Aanvullende toelichting ‘Eigen woning’. U kunt deze toelichting downloaden.

Pin It on Pinterest