ZZP-ers hebben te maken met omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting gelden andere voorwaarden dan voor de inkomstenbelasting.

De belastingen voor de ZZP-er BTW

BTW is belasting die verschuldigd is over de omzet. Deze belasting wordt geheven over de diensten die een freelancer verricht. De BTW die de freelancer aan de Belastingdienst moet afdragen is de BTW over de omzet minus de door de freelancer betaalde BTW aan leveranciers.

 

De belastingen voor de ZZP-er

Voor de BTW bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent.

De belastingen voor de ZZP-er, Inkomstenbelasting

De inkomsten van de freelancer worden belast via de inkomstenbelasting. Hierbij speelt de status van de freelancer een rol. Als freelancer bent u alleen ondernemer voor de inkomstenbelasting als u voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap.

Erkent de Belastingdienst u niet als ondernemer maar bent u wél zelfstandige? Dan heeft u resultaat uit overige werkzaamheden. Het is ook mogelijk dat u helemaal niet wordt gezien als zelfstandige, dan geniet u inkomsten uit een dienstbetrekking.

De belastingen voor de ZZP-er, Winst uit onderneming

Bent u als freelancer volgens de Belastingdienst ondernemer, dan mag u uw freelance-inkomsten opgeven als ‘Winst uit onderneming’. U kunt in aanmerking komen voor aftrekposten voor ondernemers.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Inkomsten die niet zijn aan te merken als loon of winst uit onderneming. Deze inkomsten kunnen op twee manieren worden belast. Volgens het winstsysteem of via het loonbelastingsysteem. U hebt geen recht op alle aftrekposten voor ondernemers.

 

Video ThumbnailZZP-ers hebben te maken met omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting gelden andere voorwaarden dan voor de inkomstenbelasting. De belastingen voor de ZZP-er BTW BTW is belasting die verschuldigd is over de omzet. Deze belasting wordt geheven over de diensten die een freelan

Het winstsysteem

Het winstsysteem is het meest gangbare systeem. U kunt daarbij kosten aftrekken die u maakt in verband met de werkzaamheden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemers.

Pin It on Pinterest