U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel belasting u moet betalen, berekent u door op de belastbare inkomens de tarieven toe te passen, weet zzp boekhouder

Van het bedrag aan belasting dat u aan de hand van de tarieven hebt berekend, gaan vervolgens 1 of meer heffingskortingen af. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen. Dit is een algemene korting op de verschuldigde belasting. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, andere heffingskortingen krijgen.

Tarief voor inkomen uit werk en woning (box 1)

Het tarief voor inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Daardoor gaat u naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

Tabel Tarief inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor box 1: het belastbaar inkomen uit werk en woning 2009

Schijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
tot 65 jaar 65 jaar en ouder
1 t/m € 17.878 33,50% 15,60%
2 van € 17.879 t/m € 32.127 42% 24,10%
3 van € 32.128 t/m € 54.776 42% 42%
4 € 54.777 en hoger 52% 52%

Let op!

Voor 65-plussers is het tarief in de eerste 2 schijven van box 1 lager. Als u 65 jaar of ouder bent, hoeft u over uw inkomsten namelijk geen premie AOW meer te betalen. Daardoor is het bedrag van de premie volksverzekeringen lager dan voor personen jonger dan 65 jaar.

Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

Voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang geldt een tarief van 25%.

Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Voor het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen geldt een tarief van 30%.

Pin It on Pinterest