Minister de Jager van Financiën heeft besloten dat uitreiking van de dividendnota achterwege kan blijven bij dividenduitkeringen aan een directeur-grootaandeelhouder (DGA). DGA’s hoeven bij een dividenduitkering van de eigen BV niet langer een dividendnota aan zichzelf te sturen, weet zzp boekhouder

Een dividendnota is ook niet langer verplicht indien inhouding van dividendbelasting achterwege blijft in het geval dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is of als sprake is van een fiscale eenheid. De overige dividendnota´s mogen voortaan elektronisch worden verstrekt. Een papieren exemplaar is niet langer nodig. Dividendnota’s worden opgesteld door financiële instellingen die dividend uitkeren aan klanten die hun aandelen bij de bank in depot hebben gegeven. Het schrappen van miljoenen papieren dividendnota´s per jaar leidt tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Het beleidsbesluit wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en op www.minfin.nl.

Pin It on Pinterest