Donner wil acties na rapport Ombudsman zzp’er

Minister Donner (SZW) heeft op 17 februari in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het recente rapport Zzp’ers met een valse start van de Nationale ombudsman, weet zzp boekhouder De ombudsman uit hierin kritiek op de voorlichting vanuit het UWV in 2004 en 2005 aan mensen die vanuit de WW als zelfstandige aan de slag zijn gegaan. Donner betreurt het zeer als onder hen mensen zijn die door verkeerde voorlichting op het verkeerde been zouden zijn gezet.

Donner meent dat het heropenen van zaken die in bezwaar en beroep zijn behandeld op gespannen voet staat met de beginselen van de rechtszekerheid en dat er minder aanleiding voor is nu uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter de voorlichting van het UWV heeft meegewogen in zijn oordeel. De minister kondigt in zijn brief wel een aantal acties aan: – Het UWV gaat de zelfstandigen die in 2004 en 2005 van de regeling gebruik hebben gemaakt schriftelijk wijzen op de mogelijkheid dat nog eens naar hun zaak gekeken kan worden. Dat kan alleen als zij, mede in het licht van het rapport, feiten en omstandigheden kunnen aanvoeren die ten tijde van de besluitvorming, of hun bezwaar daartegen, niet bekend waren bij het UWV. – De minister zal het UWV verzoeken om zijn standpunt in alle in bezwaar en beroep nog lopende zaken over de jaren 2004 en 2005 nog eens te herbezien in het licht van de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de opgelegde boetes. – Het kan zijn dat mensen door de handhavingsactie in financiële problemen zijn gekomen. De minister vraagt tegen de achtergrond van de huidige economische crisis en de gevolgen daarvan voor zelfstandigen, het UWV om de bestaande betalingsregelingen voor de terugbetaling van de onverschuldigd ontvangen uitkering en de boetes, zonodig te verlengen. Donner geeft in zijn brief aan dat 995 mensen bezwaar hebben gemaakt tegen het terugvorderen van onverschuldigd betaalde uitkering en boetes. Het UWV heeft 22 procent van die bezwaren gegrond verklaard en het besluit herzien (221 gevallen). Van de 294 zaken waarvoor bij de rechtbank beroep is aangetekend, zijn er 101 ongegrond verklaard, 33 zaken gegrond verklaard, 10 beroepen ingetrokken na een nieuwe beslissing, 19 beroepen spontaan ingetrokken en 13 niet-ontvankelijk verklaard; er lopen nog 118 beroepsprocedures over 2004 en 2005. In 2004 en 2005 zijn 26.237 mensen vanuit de WW als zelfstandige aan de slag gegaan. Het koppelen van bestanden van UWV en Belastingdienst liet zien dat er mensen waren die bij de twee instanties verschillende werkuren hadden opgegeven. De controles hebben geleid tot terugbetalen van onverschuldigd ontvangen uitkering. Daarnaast is in voorkomende gevallen een boete opgelegd of het Openbaar Ministerie ingeschakeld.

Pin It on Pinterest