Met eHerkenning kunt u als werknemer nu inloggen op het werkgeversportaal. Met ingang van 1 november 2019 kunt u alleen hier online nog mee inloggen. Vraag  op tijd aan.

Werkgeversportaal eherkenning

Op het werkgeversportaal regelt u de volgende zaken online:

 • Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO
 • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
 • idem financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW
 • Inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW
 • Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA
 • Indienen ontslagaanvraag
 • Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • Controle eigenrisicodragers
 • Bezwaar maken
 • Gebruik eHerkenning verplicht
 • Vanaf 1 november 2019 is dit nog de enige manier om in te loggen op het werkgeversportaal. U kunt het  aanvragen voor het werkgeversportaal. Dat doet u bij een door de overheid erkende leverancier.
 • Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. De rijksoverheid kiest ervoor de kosten  door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Op eHerkenning.nl leest u hier meer over. De prijs verschilt per leverancier. Bekijk het leveranciersoverzicht om een kosteninschatting te maken. Heeft u de aanvraag compleet ingediend? Dan duurt het 1 tot 5 werkdagen voordat u het krijgt. Voor meer informatie over de aanvraag kunt u terecht bij uw leverancier.

Eherkenning enige tool vanaf 1/11/2019 werkgeversportaal

Video ThumbnailMet eHerkenning kunt u als werknemer nu inloggen op het werkgeversportaal. Met ingang van 1 november 2019 kunt u alleen hier online nog mee inloggen. Vraag  op tijd aan. Werkgeversportaal eherkenning Op het werkgeversportaal regelt u de volgende zaken online: Melden en inzien verzuimgegevens Ziektew

 

Pin It on Pinterest