Eigen woning in Box-1of Box-3 voordeel. De hypotheekrente anno 2020 is laag en de aftrek wordt steeds minder, omdat het belastingpercentage in de Inkomstenbelasting zakt. Met ingang van 2013 is het maximale tarief waartegen u uw hypotheekrente kunt aftrekken al sta-voor-stap verlaagd. Met ingang van 2023 is o.a hypotheekrente slechts aftrekbaar tegen zo’n 37%. Dit jaar is de maximale aftrek 46%. In 2021 is uw voordeel maximaal 43%. Verdient u veel geld dan is uw belastingvoordeel jaar na jaar steeds minder…..

Eigen woning in Box-1of Box-3 voordeel

Omdat de aftrek voor de IB daalt en het forfaitaire rendement in box 3 wel hoger is/kan zijn dan uw echte rendement verschuiven veel mensen de eigenwoningschuld van box-1 naar box-3.

Eigen woning in Box-1of Box-3 voordeel

Andere aftrekposten die per 2023 minder belastingvoordeel opleveren zijn:

  • giften, studiekosten en alimentatie),
  • aftrekbare kosten eigen woning,
  • zelfstandigenaftrek en startersaftrek,

Saillant genoeg is de lijfrenten wel aftrekbaar tegen het hoogste tarief. Eveneens is dat van toepassing voor de fiscale oudedagsreserve en de investeringsaftrek.

U kunt bij uw bank informeren wat de eisen zijn om de hypothecaire lening te veranderen of af te lossen. Met de nieuwe lening kunt u dan van box wisselen. Informeer bij uw geldverstrekker.

Video ThumbnailEigen woning in Box-1of Box-3 voordeel. De hypotheekrente anno 2020 is laag en de aftrek wordt steeds minder, omdat het belastingpercentage in de Inkomstenbelasting zakt. Met ingang van 2013 is het maximale tarief waartegen u uw hypotheekrente kunt aftrekken al sta-voor-stap verlaagd. Met ingang van

Pin It on Pinterest