Zeker meer dan vier op de tien zzp’ers bouwt onvoldoende pensioen op. Met name in de groep met middeninkomens (€ 32.100 tot € 40.599) dreigt voor 56% van de zelfstandigen een pensioentekort. Bij de grootverdieners onder de zzp’ers (meer dan € 53.600) heeft zelfs 63% te weinig pensioen in het vooruitzicht. Dat staat in het Economisch Statistisch Bulletin (ESB).

 

 

ESB 'ZZP' er bouwt onvoldoende pensioen op'

‘43% zzp’ers komt in pensioenproblemen’

Van de werknemers in loondienst stevent 31% af op een ontoereikend pensioen. Bij de hoogste inkomens gaat het om de helft van de werknemers. Bij de middeninkomens heeft 30% van de mensen in loondienst pensioenproblemen in het vooruitzicht. Het ESB vindt een pensioen toereikend als dat ten minste 70% van het bruto-huishoudinkomen bedraagt. “Het aandeel zzp-huishoudens met een ontoereikend pensioen is, met 43 procent, 12 procentpunt hoger dan het aandeel huishoudens met alleen werknemers dat een ontoereikend pensioen heeft”, aldus het Economisch Statistisch Bulletin.

Alleenstaanden komen in alle inkomensgroepen vaker tekort dan samenwonenden. Het aandeel zzp-huishoudens met een ontoereikend pensioen is hoger voor hoge inkomens en huurders, blijkt uit de ESB-publicatie. De verschillen tussen zzp’ers en werknemers zijn volgens het bulletin het grootst in de gezondheidszorg.

Video ThumbnailZeker meer dan vier op de tien zzp’ers bouwt onvoldoende pensioen op. Met name in de groep met middeninkomens (€ 32.100 tot € 40.599) dreigt voor 56% van de zelfstandigen een pensioentekort. Bij de grootverdieners onder de zzp’ers (meer dan € 53.600) heeft zelfs 63% te weinig pensioen in het vooruit

 

Opbouw in tweede pijler, weinig in derde

Het Economisch Statistisch Bulletin noemt het verder opvallend dat een groot deel van de huishoudens met zzp’ers pensioen opbouwt in de tweede pijler. Dat zijn de verplicht gestelde besparingen via pensioenfondsen en verzekeraars. “Dit kan afkomstig zijn van een eerdere loondienstbetrekking, van een partner in het huishouden die in loondienst werkt, van de keuze van een zelfstandige om eerder opgebouwd bedrijfs(tak)pensioen als zzp’er verder op te bouwen – hier wordt weinig gebruik van gemaakt – en van het uitoefenen van een beroep waarvoor verplichte aansluiting bij een pensioenfonds geldt. Dit laatste is het geval voor artsen, tandartsen, medisch specialisten, apothekers en voor schilders en stukadoors die als zzp’er werken.”

In de derde pijler, inleg in individuele pensioenproducten, hebben zzp’ers juist een relatief beperkte opbouw, constateert het ESB. Mogelijk komt dat vanwege de flexibiliteit die vrije besparingen bieden om bijvoorbeeld slechte jaren op te vangen

Pin It on Pinterest