Elk nadeel heeft zijn voordeel, ook voor de zzp’er in crisistijd. Als de zzp’er hoge winsten afwisselt met een lagere jaarwinst kan middeling van inkomen een optie zijn. Dit is met name het geval als u in de afgelopen drie jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad in box 1.

Middeling inkomen

Door het inkomen te middelen – gelijkelijk te verdelen – over de drie jaren kunt u profiteren van verschillende tarieven.

Herrekening

Door de middeling wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over de voorgaande drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting na middeling wordt terugbetaald. Middeling is alleen mogelijk over het inkomen in box 1. In box 2 en box 3 geldt immers een vast proportioneel tarief, zodat middeling hier zinloos is.

Het verzoek om middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste belastingaanslag over de drie jaren van het middelingstijdvak onherroepelijk is geworden Hierbij geldt een drempel van 545 euro.

Pin It on Pinterest