Het is nog geen 5 december, maar voor Buitenlandse ZZP’ers die tevens in Nederland een onderneming drijven, is het eerste geschenk al binnen, weet ZZP boekhouder.

 

Fiscus schenkt buitenlandse ZZP’ers Sinterklaas-kado

 

Zij mogen de uren die zij aan hun buitenlandse ZZP- onderneming besteden meetellen bij de beoordeling van de vraag of zij in Nederland recht hebben op de fiscale ondernemingsfaciliteiten. Dit staat in een besluit van demissionair minister de Jager (Financiën).

Het besluit vloeit voort uit een arrest van het Europese Hof van Justitie (hierna: EHvJ) van 18 maart 2010 (zaak Gielen, nr. C-440/08). In deze zaak lag de vraag voor of voor de berekening van het zogenaamde urencriterium in verband met een verzoek tot toepassing van de zelfstandigenaftrek de uren meetellen die door een buitenlandse belastingplichtige ondernemer worden besteed aan zijn buiten Nederland gevestigde onderneming. In zijn arrest geeft het EHvJ aan dat voor de berekening van het urencriterium ook deze uren moeten worden meegeteld.

Klik hier voor meer info: http://www.minfin.nl/Actueel/Besluiten_beleidsregels/2010/06/Internationaal_belastingrecht_Buitenlandse_belastingplicht_berekening_van_de_ondernemersaftrek

Pin It on Pinterest