De zzp’ er kan gratis info inwinnen en inzien bij de  Kamer van Koophandel (KvK). De dienst  heeft een app gelanceerd waarmee ondernemers dertig keer per jaar gratis inzage kunnen krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan.

Gratis inzage bij KvK voor zzp' er

Bij de inzages kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming, aldus de KvK. De KvK stelt de inzages in het Handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister.

Video Thumbnail

 

Pin It on Pinterest