Huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen van box 3 plus € 80.000 hebben vanaf 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend, las zzp-boekhouder

Het kabinet wil dat de zorgtoeslag terecht komt bij mensen die dit echt nodig hebben. Volgens het kabinet hebben mensen boven deze grens geen inkomensondersteuning nodig.

Het voorstel voor een vermogenstoets bij de zorgtoeslag zal naar verwachting vanaf 2013 een structurele besparing van € 170 miljoen opleveren.

Pin It on Pinterest