Het fiscale partnerschap heeft ook een Cruijffiaanse betekenis, weet zzp boekhouder. Ze heeft voor- en nadelen. ZZP-boekhouder kan u op de pro’en contra’s wijzen. De kans bestaat – in extreme gevallen- dat u geen fiscaal partner wenst te zijn omdat dat fiscaal gunstiger is. Hieronder volgende tips.

Fiscaal partner?

U bent fiscaal partner voor de inkomstenbelasting (IB) als u getrouwd bent en niet duurzaam gescheiden leeft. U kunt ook als ongetrouwde volwassene kiezen voor het partnerschap met een andere ongetrouwde volwassene.

Waar moet u dan aan voldoen?

  • U moet in een jaar minstens zes maanden samenwonen

Let op: Gaat u na 1 juli ongehuwd samenwonen, dan bent u voor dat jaar te laat om in aanmerking te komen voor fiscaal partnerschap. U moet dan wachten tot het nieuwe jaar.en;

  • U moet samen op hetzelfde adres staan ingeschreven (ook studenten die in een studentenhuis wonen kunnen hiervoor in aanmerking komen- de ene student verdient bij; de ander werkt niet!).

Let op: Voor bloedverwanten in de eerste graad, zoals een kind of een ouder, geldt dat ze alleen elkaars partner kunnen zijn bij een leeftijd van 27 jaar of ouder. Zie video

Welke fiscale voordelen kan het fiscaal partnerschap u opleveren?

  • Betaalde alimentatie, kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar, ziektekosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, verliezen op beleggingen in durfkapitaal, studiekosten, uitgaven voor monumentenpanden en giften, mag u aftrekken bij de partner die het meeste belastingvoordeel geniet (lees: het hoogste inkomen heeft).
  • Voor het bepalen van de aftrek moeten partners uitgaan van de gezamenlijke uitgaven. Hier staat tegenover dat voor het bepalen van de drempel het gezamenlijke inkomen geldt.

U heeft in 2009 een inkomen van € 30.000,-. Het inkomen van uw partner bedraagt € 10.000,-. Uw partner schenkt € 1.000,- aan een goed doel. Kiest u niet voor partnerschap, dan kan uw partner € 900,- aftrekken. De drempel is namelijk 1% van het inkomen, dus € 100,-. Kiest u wel voor partnerschap, dan kan uw partner € 600,- aftrekken.

Hier is het gunstig om NIET te kiezen voor het fiscaal partnerschap.

Box 3

U mag ook het bezit (zoals spaartegoeden, aandelen) en schulden in box 3 onderling vrij verdelen. Dat geldt eveneens voor het heffingvrij vermogen. Dit is het bedrag aan vermogen waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen. Voor 2009 os dat € 20.661.

Voorbeeld van fiscaal partnerschap mbt box 3

U heeft een gemiddeld vermogen in box 3 van € 10.000 en uw partner van € 30.000.

U zou dan in box 3 geen belasting betalen omdat u onder het heffingvrij vermogen van € 20.661 blijft. Uw partner betaalt in box 3 belasting over € 30.000 minus € 20.661. Dan is het fiscaal partnerschap voordelig voor u beide.

Met het fiscaal partnerschap kunt u het totale vermogen in box 3 en het heffingvrij vermogen aan één van beide partners overdragen. U kunt dan het totale vermogen en het totale heffingvrij vermogen voor u rekening nemen. Dan heeft u een vermogen van € 40.000 in box 3. Het heffingvrij vermogen wordt dan € 41.322 en omdat u daar met uw vermogen onder blijft, hoeft u niets te betalen.

Hypotheekrente eigen woning.

De aftrek van hypotheekrente eigen woning kan u vrij verdelen. Ook hier kunt u optimaal plannen voor een maximaal voordeel door de rente af te trekken bij de partner waar die tegen het hoogste tarief belasting betaald. Let op: het is niet mogelijk de aftrek bij de ene partner toe te passen en de bijtelling voor de eigen woning bij de ander.

Heffingskortingen

Mensen zonder inkomen kunnen de algemene heffingskorting alleen te gelde maken als ze een partner hebben die over zijn inkomen belasting betaalt. Dan is het kiezen voor partnerschap dus voordelig. De standaard heffingskorting bedraagt EUR 2.007. Wanneer ervoor wordt gekozen om niet voor het fiscaal partnerschap te opteren gaat de heffingskorting verloren.

Pin It on Pinterest