De zzp’er betaalt over het belastbaar inkomen Inkomstenbelasting, meldt zzp boekhouder Eerst wordt de nettowinst berekend, die bestaat uit de omzet minus de zakelijke kosten, zoals

Aftrekposten

Bij de aangifte Inkomstenbelasting houdt de zzp boekhouder rekening met aftrekposten als zelfstandigenaftrek, startersaftrek (de eerste drie jaar) en de MKB winstvrijstelling. Ook kunnen betaalde hypotheekrente,  lijfrente, giften, ziektekosten en de betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering in aftrek worden gebracht.

Tarief

Over het belastbaar inkomen betaalt de zzp’er Inkomstenbelasting.

De tarieven voor het belastbaar inkomen box 1: 33,45% 1e schijf tot € 18.218, 41,95% 2e schijf van € 14.520, 3e schijf 42% van € 21.629 en boven de € 54.367 de 4e schijf 52%. De inkomstenbelasting wordt berekend over het belastbaar inkomen.

Pin It on Pinterest