Moet u nog belasting betalen, dan berekent de belastingdienst u rente over het openstaande bedrag.

De percentages stijgen nogal. Percentage vennootschapsbelasting is zelfs 8,25%, voor overige

belastingen slechts 4%.

Rendement op uw belegging ws minder, wellicht is op tijd betalen handig.

Als directeur betaal je vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag in een boekjaar.
Dit is de winst minus de te verrekenen verliezen.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • de investeringsaftrek
  • enkele fiscale reserves
  • tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart
  • de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst
  • research & developmentaftrek (RDA)
  • deelnemingsvrijstelling
  • landbouwvrijstelling, de bosbouwvrijstelling en de mobiliteitsprojectvrijstelling
  • afschrijving op bedrijfsmiddelen gelden dezelfde regels als in de inkomstenbelasting.
  • fiscale eenheid.

DGA-tip hypotheek eigen BV kan interessant zijn

Pin It on Pinterest