Bent u verhuisd maar is uw vorige woning nog niet verkocht, dan heeft u voor deze woning ook in 2011 (en mogelijk ook nog in 2012) recht op hypotheekrenteaftrek. De maximale termijn voor het behoud van hypotheekrente aftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt namelijk met een jaar verlengd, weet zzp boekhouder

De termijn is thans twee jaar en wordt nu (tijdelijk) drie jaar. In aanvulling daarop heeft het kabinet ook de maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning en de toekomstige eigen woning die in aanbouw is, van twee jaar tot drie jaar. De verlenging van deze termijnen geldt voor de duur van twee jaar. Let op(1)! Per 1 januari 2013 gaat voor beide situaties de huidige termijn van twee jaar weer gelden. Let op(2)! Controleer of in uw voorlopige teruggaaf met het bovenstaande rekening is gehouden.

Pin It on Pinterest