Talloze Nederlanders met vermogen in Box-3 blijven protesteren tegen de in hun ogen te hoge vermogensrendementsheffing. De belasting die u jaarlijks betaalt over uw vermogen in Box-3. De fiscus gaat er van uit dat talloze mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor 2018.

 

'Individuele bezwaarschriften Box-3 als massaal bezwaar

‘Individuele bezwaarschriften Box-3 als massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën neemt deze individuele bezwaarschriften ook aan als massaal bezwaar.

De vraag is of de vermogensrendementsheffing op regelniveau in strijd is met het in het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) opgenomen recht op ongestoord genot van eigendom of met het discriminatieverbod van dit verdrag.

 

Video ThumbnailTalloze Nederlanders met vermogen in Box-3 blijven protesteren tegen de in hun ogen te hoge vermogensrendementsheffing. De belasting die u jaarlijks betaalt over uw vermogen in Box-3. De fiscus gaat er van uit dat talloze mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor 2

 

 

 

Pin It on Pinterest