Bent u journalist, werkt u bij de omroep en/of heeft u te maken met de Wet DBA kom dan donderdag 27 oktober a.s. naar Pakhuis de Zwijger. Hier wordt een informatie bijeenkomst gehouden over de mogelijke oprichting van een coöperatie van Omroep Freelancers.  Door de onduidelijkheden rond de Wet DBA zoeken opdrachtgevers en zzp’ ers naar een oplossing. De Coöperatie kan die oplossing zijn.

 

Infoavond journalisten bij Pakhuis De Zwijger over Wet DBA

Volgende week vindt er ook een gesprek plaats met staatssecretaris Eric Wiebes.  Doel is zoeken naar manieren om een goede samenwerking tussen omroepen en freelancers in de toekomst zeker te stellen.

Tijdens de voorgesprekken tussen honderd freelancers is het idee ontstaan om een coöperatie van omroep freelancers op te richten. Hierin kunnen freelancers zich verenigen, gezamenlijke faciliteiten en werkplekken organiseren en de coöperatie kan als opdrachtgever tussen de freelancer en omroep functioneren zodat er grotere zekerheid is over de arbeidsverhoudingen. Eventueel zou deze organisatie ook mensen in dienst kunnen nemen voor bepaalde functies. Deze coöperatie zou kunnen worden opgericht met behulp van De Coöperatie maar wel zelfstandig opereren.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

 

De info-avond is gratis en begint om 20.00 uur.

Pin It on Pinterest