Opmaken jaarrekening

Het opmaken jaarrekening voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijfsresultaat met u besproken. Dit is NIET bij de jaarprijs inbegrepen. Het opmaken van de jaarrekening voor een eenmanszaak kost 480 euro exclusief BTW. U krijgt van ons wel elk jaar een pdf met de balans- en winst- en verliesrekening.

N.B. Voor de aanlevering bij banken inzake een door u aangevraagde lening/hypotheek in een door hen aangeboden SBR omgeving zit NIET in onze all-in-prijs. Wij rekenen daarvoor een minimum tarief van 200 euro excl. BTW

Opmaken jaarrekening

Jaarrekening en tussentijdse overzichten

U bent voor uw jaarrekening pas verplicht een accountant in te huren als:

 • er meer dan 50 personeelsleden in loondienst zijn.
 • U werkt met een jaaromzet van 7.300.000,- euro.

U werkt dan met een bV. Check hier of een BV voor u interessant is

 

ZZP boekhouder kan ook tussentijdse overzichten maken voor:

 • de bank
 • hypotheekverstrekker
 • of leasemaatschappij

Hieraan zijn wel extra kosten (uurtarief ad 60 euro exclusief BTW) verbonden.

 

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting daarop. Wat doen wij voordat we de jaarrekening kunnen afronden

 • Verwerken van de administratie
 • Beoordelen van de verwerkte administratie
 • Laatste vragen aan u stellen
 • Balans posten boeken
 • Fiscale aftrekposten bekijken en toepassen
 • Afschrijvingsstaat maken
 • Kolommen-balans maken
 • Rapportage jaarrekening maken
 • Kasstroomoverzicht maken
 • Kengetallen -current ratio, quick ratio, solvabiliteit- weergeven
 • Bespreken concept met u

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van uw onderneming per 31-12-2016.

Aan de linkerkant van de balans -debetzijde- staan de bezittingen van uw bedrijf. Rechts -credit staat het vermogen van het bedrijf. Dit vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen -bv schuld bij bank, ntb crediteuren, schuld BTW, nog te betalen kosten op 31-12.

De winst-verlies rekening, is een totaal van wat u in 2016 heeft omgezet excl btw en welke kosten u heeft gemaakt, ook excl BTW.Onder aan de streep blijft uw nettowinst over.

 

Opmaken jaarrekening

 

Boekhouder Gezocht?

 • Contact ZZP Boekhouder voor meer informatie.

Video Thumbnail

Pin It on Pinterest