Kortere jaarrekening voor micro BV

Wordt uw BV gezien als micro onderneming. Dan mag u wettelijk gezien een korte balans en jaarrekening met minder toelichting laten opstellen. Het scheelt een hoop papier en geld.

Wanneer is uw BV micro onderneming:

Een micro-onderneming is een rechtspersoon die op twee opeenvolgende jaarlijkse balansdata, zonder onderbreking, (op basis van geconsolideerde cijfers) heeft voldaan aan minimaal twee van de volgende drie vereisten:

  • de waarde van de activa volgens de balans, gewaardeerd op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, bedraagt niet meer dan € 350.000.
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000.
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien.

Kortere jaarrekening voor micro BV

Pin It on Pinterest