Na een daling in 2009, het jaar waarin de economische crisis in volle hevigheid losbarstte, is het aantal starters in 2010 weer toegenomen, zelfs tot boven het niveau van 2008. De Kamer van Koophandel registreerde in 2010 maar liefst 123.500 starters, weet ZZP boekhouder.

17% meer starters in 2010 t.o.v 2009
Sterkste groei in de dienstverlening
maar ook 7% meer opheffingen

Het klimaat om een bedrijf te starten lijkt in 2010 gunstiger te zijn geworden. Dat bleek ook uit de grote belangstelling voor de Startersdag (23.000 bezoekers) die de Kamer van Koophandel in november 2010 organiseerde.

Jaar
Aantal starters
Jaar op jaar verandering

2006
85.300
nvt

2007
97.200
+ 14%

2008
106.800
+ 10%

2009
105.400
– 1%

2010
123.500
+ 17%

Dienstverlening populair
Het aantal startende bedrijven is de afgelopen jaren het sterkst gestegen in de dienstverlening. In vijf jaar is het aantal starters in deze sector bijna verdubbeld (van 46.100 in 2005 naar 82.600 in 2010). Van de top 5 van populaire branches om in te starten behoren er vijf in de dienstverlenende sector: organisatieadviesbureaus, paramedische beroepen en schoonheidsverzorging.

Top 5 branches
Aantal starters in 2011

Organisatieadviesbureaus
8.100

Webwinkels / detailhandel via postorder en internet
6.600

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
5.600

Paramedische praktijken overig
3.400

Schoonheidsverzorging / pedi- / manicures
3.200

Overigens is een deel van de groei van het aantal starters in de dienstverlening in de afgelopen jaren te verklaren doordat per 1 januari 2010 nieuwe groepen ondernemers zoals eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepen en de land- en tuinbouw en verenigingen van eigenaars wettelijk verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister.

Opheffingen stabiel
De groei van het aantal bedrijfsopheffingen houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het totaal aantal bedrijven dat in het Handelsregister staat geregistreerd. In 2010 werden er 88.700 bedrijven opgeheven. Dit getal wijkt verhoudingsgewijs niet significant af van voorgaande jaren. De meeste bedrijven die verdwijnen zijn kleine bedrijven en zzp´ers in de dienstverlening. Het jaarlijkse aantal starters overtreft het aantal opheffingen overigens ruimschoots.

Over het Handelregister
Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Ook alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan tegenwoordig in het Handelsregister. Dit bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Begin 2011 staan ruim 1,9 miljoen bedrijven en instellingen geregistreerd in het Handelsregister.

Pin It on Pinterest