Betaalt u de MRB te laat dan kunt u een lagere boete krijgen dan voorheen. Dit naar aanleiding van uitspraken van rechters in soortgelijke gevallen in Zeeland-West-Brabant -12 juli 2016 – en Hof Arnhem-Leeuwarden -3 augustus 2016- . Vooruitlopend op een definitieve regeling kondigt de staatssecretaris een aanpassing van het boetebeleid aan in geval van betalingsverzuim.

 

Lagere boete bij betaalverzuim MRB

Boete MRB niet in verhouding

Sinds 1 januari 2014 geldt voor een betalingsverzuim inzake de MRB een verhoogde verzuimboete van 3% van het wettelijk maximum. De verzuimboete wordt opgelegd in geval van een betalingsverzuim, tenzij u in het jaar daarvoor niet eerder heeft verzuimd.

In een aantal procedures is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de boete.

 

Verlaging boete

De boete voor een betaalverzuim wordt verlaagd naar 1% van het wettelijk maximum. Dit besluit werk terug tot en met 1 september 2016 en heeft mede betrekking op een eerder opgelegde boete die op die datum nog niet onherroepelijk vaststond.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

Pin It on Pinterest