De Belastingdienst mag voortaan niet meer dan 3 maanden heffingsrente rekenen als u een aanslag moet betalen. Deze 3 maanden gaan in op het moment dat u een aangifte of een aanvulling op een aangifte indient. Deze uitspraak deed de Hoge Raad op 25 september 2009.

Voor welke aanslagen geldt de uitspraak?

De uitspraak van de Hoge Raad geldt voor:

alle aanslagen die wij hebben opgelegd vanaf 25 september 2009
alle aanslagen waartegen u op die datum nog bezwaar kon maken

Wij onderzoeken nu hoe we deze aanslagen gaan herrekenen.

Terugbetaling

Hebt u een aanslag ontvangen waarvoor de uitspraak van de Hoge Raad geldt? En moet u volgens die aanslag meer dan 3 maanden heffingsrente betalen? Dan krijgt u vanzelf de te veel betaalde heffingsrente terug. De Belastingdienst gaat dit centraal regelen. U hoeft zelf dus geen bezwaar te maken tegen de heffingsrente.

Let op!

U moet de aanslag wel op tijd betalen. Het gaat dan om het hele bedrag dat op de aanslag staat, dus ook de heffingsrente.

zzp boekhouder

Pin It on Pinterest