De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving wordt verruimd, weet ZZP boekhouder.

De regeling tijdelijke willekeurige afschrijving werd in 2009 als crisismaatregel geïntroduceerd. De regeling hield aanvankelijk in dat u uw investeringen uit 2009 en 2010 versneld mocht afschrijven in twee jaar tijd; 50% in het investeringsjaar en het restant in het opvolgende jaar. In de praktijk leek dit niet altijd te werken. De regeling is daarom verruimd.

Verruiming
Nog steeds geldt wel dat u maximaal 50% mag afschrijven in het investeringsjaar maar de versnelde afschrijving van het restant mag u nu uitsmeren over meerdere jaren. Door de verruiming kunt u de willekeurige afschrijving volledig benutten, met als resultaat een groter liquiditeits- en rentevoordeel. Zorg er wel voor dat u de investering binnen twee jaar na het jaar van investeren in gebruik neemt. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.

Pin It on Pinterest