Werkt u in de asbest dan is er de komende jaren ws voldoende werk voor. ZZP-boekhouder staat veel zzp’ ers die in de asbest werken bij.

Het goede nieuws is dat ook in 2017 voor het verwijderen van asbestdaken weer subsidie beschikbaar is. Met ingang van 2024 zijn asbestdaken verboden om het risico daarvan voor de gezondheid te beperken.

 

Meer subsidie voor verwijderen asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor 2017 vastgesteld op 15 miljoen euro. Voor 2016 was dat 10 miljoen euro.

Asbestdaken kunnen in de buitenlucht verweren waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Aanvragen van de subsidie kan door de persoon die de kosten van de verwijdering van het dak voor zijn rekening neemt dat is normaliter de eigenaar. De regeling staat open voor particulieren en (agrarische) ondernemers.

Bron: Staatscourant 2016, nr. 61980

Pin It on Pinterest