Middeling inkomen

Door de hoge winsten van de ZZP’er in jaren 2014, 2015 en 2016, is het ook mogelijk dat de ZZP’er kampt met omzet verlies. Deze winstdaling is uiteraard zeer vervelend, maar heeft u zeer hoge schommelingen in uw inkomen dan kan de ZZP’er wellicht door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen.

Middeling inkomen

Tips bij middeling inkomen

Bij middeling inkomen moet de ZZP’er de volgende regels in acht nemen, vraag uw ZZP boekhouder voor meer tips:

 

  • De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
  • De ZZP’er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2014 – 2015 – 2016).
  • U heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
  • De ZZP’er mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
  • De Zelfstandige moet zijn verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
  • De ZZP’er stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
  • Heeft de ZZP’er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.
  • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt de zelfstandige zonder personeel een teruggaaf..

 

Prijzen Contact Referenties

 

Boekhouder Gezocht voor middeling inkomen?

  • Contact ZZP Boekhouder voor meer informatie.

Video ThumbnailMiddeling inkomen Door de hoge winsten van de ZZP’er in jaren 2014, 2015 en 2016, is het ook mogelijk dat de ZZP’er kampt met omzet verlies. Deze winstdaling is uiteraard zeer vervelend, maar heeft u zeer hoge schommelingen in uw inkomen dan kan de ZZP’er wellicht door middeling van inkomens eerder

Pin It on Pinterest