Het minimumloon stijgt met ingang van 1 januari 2019 met 1,34%. Het minimumloon per maand is dan € 1.615,80. Dit minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder. U mag uiteraard altijd meer betalen, maar dit is de ondergrens.

 

Minimumloon stijgt iets in 2019

Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per bedrijfstak.. Per 1 juli 2019 daalt de leeftijdsgrens voor het minimumloon van 22 jaar naar 21 lentes. Werknemers van 21 jaar hebben dan recht op 100% van het minimumloon. Bent u werkgevers dan krijgt u via de Belastingdienst compensatie.

Minimumjeugdloon ook omhoog

De minimumjeugdlonen zijn afgeleid van het minimumloon en stijgen dus ook met 1,34%. Voor een 21-jarige bedraagt dit bijvoorbeeld 85% van het minimumloon.

 

Pin It on Pinterest